Slovakia | Cerrec

Zúčastnené strany

Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
www.enviro.gov.sk

Slovenská agentúra životného prostredia
www.sazp.sk

Recyklačný fond
www.recfond.sk

Združenie miest a obcí Slovenska
www.zmos.sk

BIC Group s.r.o.
www.bicgroup.sk

RepaNet, o.z.