Slovakia | Cerrec

Partneri projektu

CERREC spája 9 organizácií zo 7 európskych krajín:

Hlavný partner projektu a finančný manažér
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol | ATM
Schwaz, Rakúsko

Koordinátor projektu, Centrá a siete pre opravu a opätovné použitie
ARGE Waste Prevention, Resource Protection and Sustainable Development Ltd. | ARGE
Graz, Rakúsko

Komunikácia, znalostný manažment a diseminácia projektu
CZ Biom – Czech Biomass Association | CZ Biom
Praha, Česká republika

Zapojenie záujmových skupín
Bay Zoltán Foundation for Applied Research | Bay Zoltán
Miskolc, Maďarsko

Manažment kvality a akreditačný systém center a sietí opätovného použitia
bag Arbeit e.V | bag Arbeit
Berlín, Nemecko

Platforma medzinárodnej spolupráce pre opravu a opätovné použitie
LAMORO Development agency | LAMORO
Asti, Taliansko

Ostatní partneri
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Torún, Poľsko

Province of Rimini
Rimini, Taliansko

Slovenská technická univerzita v Bratislave | STU Bratislava
Bratislava, Slovenská republika