Slovakia | Cerrec

Asociovaní partneri

Asociovaní partneri projektu CERREC hodnotia dosiahnuté výsledky projektu z hľadiska uskutočniteľnosti, udržateľnosti, schopnosti prenosu a kompatibility s európskou a národnou odpadovou legislatívou a politikou. Asociovaní partneri majú poradnú funkciu v rámci pracovnej skupiny CERREC Expert Advisory Group. Tvoria medzinárodný poradný orgán, ktorý pozostáva z asociovaných partnerov ako členov medzinárodnej skupiny záujmových strán.

Asociovaní Partneri projektu CERREC:

Rakúsko
Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva
www.lebensministerium.at

Verein RepaNet
www.repanet.at

Česká republika
Mesto Praha
www.praha.eu

Nemecko
Nemecká asociácia ochrany životného prostredia – pobočka Berlín
www.duh.de

Maďarsko
ELECTRO-COORD Magyarorszag Nonprofit Ltd.

Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
www.enviro.gov.sk
Slovenská agentúra životného prostredia
www.sazp.sk
Recyklačný fond
www.recfond.sk
Združenie miest a obcí Slovenska
www.zmos.sk