Slovakia | Cerrec

Novinky


CERREC project final conference in Prague

16.12.2014

The final conference of the CERREC project “Re-use in Central Europe – From Policy to Practice” was held on the 4th of November 2014 in Prague.... Read more »

Diverse options to foster re-use. CERREC project pilot activities

16.12.2014

During the CERREC project implementation we have seen several interesting pilot activities emerging in Central European cities and regions. For those... Read more »

Final General Transnational Meeting of CERREC

16.12.2014

After more than 3.5 years the Central Europe Project CERREC is coming to an end. The last months and years passed by quickly. At the final General... Read more »

Interview with stakeholder from Polish pilot activities

16.12.2014

An interview with Daniel Brożek, a President of the Occupational Therapy Workshops in Kowalewo Pomorskie, a division of the Society of Children’s... Read more »

The Transnational Exchange Platform

16.12.2014

The Transnational Exchange Platform is one of the core output of the CERREC – Central Europe Repair and Re-Use Centres and Networks Project. The... Read more »

FINAL CONFERENCE: RE-USE IN CENTRAL EUROPE. FROM POLICY TO PRACTICE

8.12.2014

RE-USE IN CENTRAL EUROPE. FROM POLICY TO PRACTICE Final Conference of the CERREC Project 4 November 2014, 8.30 – 17.00 ABF Foundation,... Read more »

REDESIGN+ AWARD 2014 – Výzva pre podanie redizajnových a inovatívne prepracovaných výrobkov

6.6.2014

REuse & REdesign Plus V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Maďarsko 2007-2013 bol vyhlásený tretí ročník súťaže... Read more »

5. stretnutie expertnej poradnej komisie projektu v Berlíne

29.5.2014

Stretnutie EAB projektu CERREC v Berlíne (2014) 8. apríla 2014 sa v Berlíne uskutočnilo posledné stretnutie expertnej poradnej komisie... Read more »

Štandardy kvality pre centrá a siete pre opravu a opätovné použitie

29.5.2014

Procesne orientovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008, Príručka zaistenia kvality v rámci procesného reťazca opätovného... Read more »

Problematika cezhraničnej prepravy odpadu a použitého tovaru z pohľadu Rakúska

29.5.2014

Segment opätovného použitia v Európe rastie. Bohužiaľ, tak  ako každé iné odvetvie, má i toto svoje nešváry. Konkrétne sa jedná o... Read more »