Slovakia | Cerrec

Legislatíva

Národná legislatíva

Rámcová smernica o odpadoch
Smernica Europského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 zo dňa 19. novembra 2008 o odpadoch a o zrušení niektorých smerníc

Zákon o odpadoch
Zákon č.409/2006 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Legislatíva EÚ

Directive 2008/98/EC on waste and repealing certain Directives
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.

Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
(Directive 2002/96/EC is repealed with effect from 15 February 2014)

Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
(recast)