Poland | Cerrec

Kto jest kim

Partnerami projektu CERREC są przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, organizacji, posiadających odpowiednie zaplecze merytoryczne, know how, zdolności instytucjonalne w dziedzinie gospodarki odpadami czy ponownego wykorzystania. Trzon projektu stanowi grupa 9 organizacji z Austrii, Niemiec, Republiki Czeskiej, Węgier, Włoch, polski i Słowacji.

Ponadto udział w projekcie zdeklarowali przedstawiciele kluczowych grup interesu na poziomie krajowym i ponadnarodowym, z zamiarem wspierania krajowych polityk i lobbingu na rzecz ponownego wykorzystania. W celu wzmocnienia partnerstwa projektu, zostanie utworzona grupa międzynarodowych ekspertów, aby dzilić się doświadczeniem i dobrymi praktykami, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i  kreowania polityk.

Współpraca transnarodowa umożliwi zniwelowanie dysproporcji w strukturze gospodarki odpadami poszczególnych krajów, a nawet zniwelowanie różnic na obecnym rynku naprawy i ponownego wykorzystania.