Poland | Cerrec

Raport na temat centrum ponownego wykorzystania materiałów Ho&Ruck w Innsbrucku

20.6.2013

 

W ramach V Międzynarodowego Spotkania Generalnego CERREC w Innsbrucku partnerzy projektu wraz z niezależnymi ekspertami odwiedzili Ho&Ruck – jedno z integracyjnych działań przedsiębiorstw społecznych [ang.: WISE].  Ho&Ruck powstało w 1984 r. w celu ponownego zaktywizowania na rynku pracy ludzi o długim stażu bezrobocia. Na powierzchni  1001m2 powstał zadaszony “pchli targ”, na którym handluje się “cudeńkami z drugiej ręki”.  Wachlarz produktów obejmuje meble, sprzęt wypoczynkowy, drobny sprzęt elektroniczny oraz wyposażenie domu. Zasób tych produktów pochodzi z sezonowych czystek przeprowadzanych w gospodarstwach domowych lub akcji wyrzucania niepotrzebnych sprzętów. Są to dary bezpośrednio dostarczane przez klientów/mieszkańców. 

Obecnie w Ho&Ruck pracuje 65 osób. W 2012 r. pracę znalazły tu 54 osoby, które przez długi czas były bezrobotne: 10 kobiet i 44 mężczyzn. Średnia wieku tych osób to 36 lat. Wśród nich było 32% imigrantów. Wszyscy odbyli specjalistyczne szkolenia umożliwiające im dalszy rozwój własny z zakresu transportu, logistyki, obsługi magazynu, sprzedaży i napraw (w szczególności mebli we własnym warsztacie).

Studium przypadku – udane przedsięwzięcie

W 2011 r. jedna trzecia długotrwale  bezrobotnych została ponownie zaktywizowana na rynku pracy. Wszyscy z nich podnieśli swoje kwalifikacje, zmienili swój profil zawodowy i wzmocnili pewność siebie. Kolejna zaleta pracy w Ho&Ruck wiązała się z gospodarką krajową: poczyniono oszczędności z tytułu pomocy społecznej i opieki zdrowotnej.

W 2012 r. Ho&Ruck odnotowało 43 000 klientów, z których prawie 4 000 skorzystało z usługi zrobienia porządków w gospodarstwie domowym. Z dziennego utargu Ho&Ruck może wygenerować  54% własnych przepływów pieniężnych. Duże znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia miały dotacje z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i urzędu pracy.

Więcej zdjęć dostępnych jest w galerii zdjęć CERREC. Szczegóły na: www.horuck.at (tylko w języku niemieckim).