Poland | Cerrec

Projekt CERREC – Europejskie sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania, realizowany jest w okresie od kwietnia 2011 r. do czerwca 2014 r., w ramach program Europa Środkowa i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym czasie, konsorcjum złożone z 9 partnerów, pochodzących z 7 środkowoeuropejskich państw, skupi się na ocenie, jakości zarządzania oraz promocji działań związanych z przygotowaniem odpadów do ponownego użycia, jako nowej formy ich traktowania. Partnerem wiodącym całego przedsięwzięcia jest Zakład Zarządzania Odpadami Komunalnymi Środkowego Tyrolu (ATM) z Austrii. Polskich partnerów reprezentuje Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 Projekt CERREC został opracowany z myślą o nowej Ramowej dyrektywie o odpadach (Dyrektywa 2008/98/EC, listopad 2008) w zakresie nowej formy traktowania odpadów, jaką jest przygotowanie do ponownego użycia. Ten cel nowej dyrektywy powinien być zaadaptowany i wdrożony w przepisach krajowych.

 Wyzwaniem dla projektu jest przekształcenie sektora ponownego wykorzystania w znaczący segment gospodarowania odpadami, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum produkcji odpadów i wykorzystaniu zasobów naturalnych, wszystko po to, aby przedłużyć życie produktom.

    

    

CERREC w skrócie...

Temat…
Projekt CERREC będzie wspierać działania służące ponownemu wykorzystaniu produktów i przekształceniu sektora odzysku w główny segment gospodarowania odpadami.

Partnerzy…
9 partnerów z  Austrii, Niemiec, Republiki Czeskiej, Węgier, Włoch, Polski i Słowacji

Okres realizacji…
1/4/2011 – 31/7/2014

Zachęcamy do pobrania nowego biuletynu projektu.


|Manofi| brand začíná uvnitř