Italy | Cerrec

Leggi

Rámcová směrnice o odpadech
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic

Zákon o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

 

Altri Documenti

Directive 2008/98/EC on waste and repealing certain Directives
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives.

Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
(Directive 2002/96/EC is repealed with effect from 15 February 2014)

Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
(recast)