Hungary | Cerrec

CERREC Nemzetközi Politikai Nyilatkozat

A CERREC projekt egyik fő célja, hogy elősegítse a nemzetközi szintű konszenzus kialakulását az újrahasználat fejlesztésének, megvalósításának és népszerűsítésének módjáról . A folyamatos szakértői egyeztetések eredménye az újrahasználatra és felújításra vonatkozó közép-európai Nemzetközi Politikai Nyilatkozat.
A Nyilatkozat a projekt egyik fő eredménye, ami összegzi a projekt partnereinek és a Külső Szakértői Csoport tagjainak nézeteit. A dokumentum az interneten hozzáférhető és online aláírható minden újrahasználat iránt elkötelezett fél számára.

A CERREC projekt Nemzetközi Politikai Nyilatkozatának rövid, magyar összefoglalása:

A Nemzetközi Politikai Nyilatkozat

• meghív minden érdekelt felet és szakértőt az újrahasználati központok és hálózatok kialakításához leginkább alkalmas mód közös kidolgozására.
• felkéri a regionális és helyi vezetést az újrahasználati központok és hálózatok kialakításának elősegítésére.
• felhívja a figyelmet a kommunikáció és figyelemfelkeltés fontosságára egy fenntarthatóbb európai életstílus kialakítására.

Kéri az önkormányzatokat, hogy
• alakítsanak ki gyűjtőpontokat az újrahasználatra alkalmas termékek számára;
• alakítsák át a lomhulladék-gyűjtést oly módon, hogy alkalmas legyen az újrahasználatra alkalmas hulladék elkülönített gyűjtésére;
• működjenek együtt a javító- és szociális hálózatokkal az újrahasználattal kapcsolatos tevékenységek elősegítésére.

Kéri a döntéshozókat, hogy
• építsék be az újrahasználatra vonatkozó kötelezettségeket a nemzeti/regionális hulladékokra vonatkozó koncepciókba, tervekbe, jogszabályokba és legfőképpen a megelőzési programokba;
• kötelezzék az e-hulladék gyűjtésében résztvevőket az újrahasználatra alkalmas berendezések elkülönített gyűjtésére, és újrahasználati központok számára átadására;
• motiválják a hulladékbirtosokat és –tulajdonosokat (pl. cégek), hogy az újrahasználatra alkalmas eszközöket elkülönítetten gyűjtsék és újrahasználati központok számára adják át;
• segítsék elő az újrahasználattal, központokkal és gyűjtőpontokkal kapcsolatos ismeretek terjesztését;
• támogassák az újrahasználatra alkalmas termékek értékesítését újrahasználat-barát kereskedelmi szabályozások kialakításával.

Amennyiben egyetért a Nyilatkozatban foglalt célokkal, kérjük, hogy annak angol nyelvű változatának online aláírásával támogassa munkánkat.*

* Az aláírás önkéntes. Az aláírás során megadott adatok harmadik fél számára nem kerül semmilyen formában átadásra. Köszönjük együttműködését.