Hungary | Cerrec

Megoldások

A projekt célja, hogy eszközöket és szabványokat dolgozzon ki a felújító és újrahasználati hálózatok, központok, továbbá termékek részére. A gyakorlati megvalósítás célcsoportja a hulladékgazdálkodási és szociális szektor szervezetei. A CERREC elősegíti az egyéni kezdeményezések és a nemzetközi elképzelések közeledését, a közös közép-európai elképzelések és harmonizált nemzetközi megközelítés kialakítását.

A gyakorlati megvalósítás nem a CERREC projektpartnerek célja, hanem a regionális és nemzeti érdekelt feleké. Az érdekelt felek részvétele mind a hét résztvevő Tagállamban koordinált, moderált formában történik. A fő információáramlás a projekten belül e célcsoportok között zajlik nemzeti és nemzetközi szinten, így biztosítva a legjobb gyakorlati megvalósítások kialakítását.

Főbb kérdések a projektben:

Az érintettekből álló nemzetközi célcsoport
– célcsoportok kialakítása a kiemelkedő megvalósítások ismertetésére és a tudástranszfer biztosítására, szakértőcsere, kiértékelés, know-how

Felújító- és újrahasználati központok
– akkreditációs koncepció kidolgozása a felújító- és újrahasználati központok részére, minőségbiztosítási útmutatók, nemzetközi újrahasználati platform megvalósítása