Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter SK 7/2014
Newsletter

Aktuálne dianie v rámci projektu:

Záverečná konferencia projektu CERREC v Prahe

Dňa 4. novembra 2014 prebehla Záverečná konferencia projektu CERREC s podtitulom „Opätovné použitie v strednej Európe – od pravidiel k praxi“. Miestom konania tejto konferencie bola Praha. Témou konferencie bola nielen prezentácia úspechov, ktoré boli dosiahnuté v rámci projektu, ale tiež zameranie sa na nové výzvy, ktoré stále v oblasti opätovného použitia čakajú na zdolanie. Viac ako 120 ľudí, vrátane 15 zahraničných odborníkov pre účasť na tejto akcii. news7
Matthias Neitch (RepaNet) na konferencii CERREC, Praha (2014)

Čítajte viac >>

AKTIVITY v rámci opätovného použitia:

Pestrá paleta pilotných aktivít v rámci projektu CERREC

V priebehu realizácie projektu CERREC sa partnerom podarilo v stredoeurópskom regióne iniciovať alebo podporiť veľmi rozmanité pilotné aktivity v oblasti opätovného použitia. Väčšina z nich bola predstavená, či už vo forme prezentácií alebo plagátov, na záverečnej konferencii projektu. Pre tých, kto sa nemohli zúčastniť, vyberáme štyri z týchto projektov (z Maďarska, Talianska, Slovenska a Česka) a krátko ich predstavíme. news5
Pilotné aktivity e-reuse, Budapešť, Maďarsko (2014)

Čítajte viac >>

UDALOSTI v rámci opätovného použitia:

Záverečné medzinárodné stretnutie projektu CERREC

Po viac ako 3,5 roka speje Stredoeurópsky projekt CERREC ku svojmu koncu. Posledné mesiace a roky utiekli rýchlo. Na záverečnom Medzinárodnom stretnutí (GTM) si všetkých deväť projektových partnerov pripomenulo veľmi úspešnú implementáciu tohto projektu. news3
Záverečné medzinárodné stretnutie Praha, Česká republika (2014)

Čítajte viac >>

Interview:

Rozhovor s účastníkom pilotného projektu v Poľsku

Interview s Danielom Brożekom, prezidentom Siete chránených dielní v oblasti Kowalewo Pomorskie, ktoré sú prevádzkované Children’s Friends of Toruń, partnera Marshal’s Office v projekte CERREC, v ktorom sa hovorí o tom, prečo je užitočné elektroodpad opravovať a znovu používať. news2
Daniel Brożek, prezident Siete chránených dielní v oblasti Kowalewo Pomorskie

Čítajte viac >>

AKTIVITY v rámci opätovného použitia:

Medzinárodná výmenná platforma

Medzinárodná výmenná platforma (Transnational Exchange Platform) je jedným z hlavných výstupov projektu CERREC . news1
Medzinárodná výmenná platforma, CERREC projekt (2014)

Čítajte viac >>

Project team

Vedúci partner a finančný manažment
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakúsko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefón: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu a centrá a siete opráv a opätovného použitia
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakúsko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefón: +43 (0)316 71 23 09

Komunikácia, znalostný manažment a rozširovanie
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praha, Česká Republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefón: +420 773 796 380

Participácia záujmových skupín Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefón: +36 46 560-119

Manažment kvality a akreditačný systém centier a sietí opätovného použitia
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Nemecko
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefón: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma medzinárodnej spolupráce pre opravu a opätovné použitie
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Taliansko
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefón: +390 141 532 516


Iní partneri:

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Torún, Poland
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefón: +48 56 6218505

Province of Rimini; Rimini, Taliansko
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefón: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefón: +421 57 29 65 37

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu