Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter SK 6/2014
Newsletter

Nedávne dianie v rámci projektu:

5. stretnutie expertnej poradnej komisie projektu v Berlíne

8. apríla 2014 sa v Berlíne uskutočnilo posledné stretnutie expertnej poradnej komisie (EAB)projektu CERREC. Celkom 27 expertov a projektových partnerov na ňom riešilo súčasné pilotné aktivity v Rakúsku a Taliansku a dve legislatívne stanoviská z dielne platformy RREUSE (www.rreuse.org) súvisiace so „štandardami prípravy na opätovné použitie” a s “akreditovanými sieťami opätovného použitia”. obr1
Stretnutie EAB projektu CERREC v Berlíne (2014)

Čítajte viac >>

NEWS:

Štandardy kvality pre centrá a siete pre opravu a opätovné použitie

Príručka projektu CERREC o zaistení kvality v rámci procesného reťazca opätovného použitia

Jedným z hlavných cieľov projektu CERREC je vytvoriť transparentné a univerzálne štandardy kvality, ktoré by mohli byť použité vo všetkých partnerských krajinách. Tieto spoločné normy pomôžu zmazať rozdiely v ekologických štandardoch a miestnych ekonomických podmienkach, a zároveň môžu zvýšiť objem opätovne použitých výrobkov.

Pracovný balíček č. 5 (WP5) sa venuje definícii a návrhu štandardov kvality pre  centrá a siete pre opravy a opätovné použitie tak, aby boli aplikovateľné v jednotlivých krajinách partnerov projektu.

obr1
Procesne orientovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008, Príručka zaistenia kvality v rámci procesného reťazca opätovného použitia

Čítajte viac >>

Problematika cezhraničnej prepravy odpadu a použitého tovaru z pohľadu Rakúska

Segment opätovného použitia v Európe rastie. Bohužiaľ, tak ako každé iné odvetvie, má i toto svoje nešváry. Konkrétne sa jedná o vývoz odpadu či dokonca nebezpečného odpadu deklarovaného ako použitý tovar do Afriky, Ázie, alebo Východnej Európy. Osoby zodpovedné za tieto presuny sa tak ilegálnym exportom lacno zbavujú odpadu v ekonomicky menej rozvinutých krajinách, pričom obchádzajú európsku odpadovú reguláciu. Zároveň je tento tovar často s veľmi negatívnymi environmentálnymi a zdravotnými rizikami recyklovaný, alebo dokonca likvidovaný ako odpad, namiesto, aby bol opätovne použitý.

Čítajte viac >>

AKTIVITY v rámci opätovného použitia:

Re-Use Box – zberný systém pre malý tovar

Reportáž z pilotnej aktivity projektu v rakúskom Grázi

Rakúsky projektový partner BAN sozialökonomische BetriebsgmbH vytvoril v rámci pilotných aktivít súvisiacich s rozvojom centier a sietí pre opravy a opätovné použitie v Európe unikátnu pomôcku s názvom Re-Use Box. S podporou mesta Gráz a Úradu zemskej vlády Štajerska, BAN vytvoril nový zberný systém vo forme kartónových škatúľ na odpad resp. výrobky určené pre opätovné použitie. Behom prvej pilotnej fázy (každoročného upratovania ako prevencie vytvárania odpadu) bol Re-Use Box predstavený partnerom a predovšetkým obyvateľom Grázu. obr1
Obchod BAN v Grázi ponúkajúci opätovne použiteľný tovar, jedno zo stálych distribučných miest škatúľ Re-Use Box

Čítajte viac >>

UDALOSTI v rámci opätovného použitia:

Pozvánka do Prahy na záverečnú konferenciu projektu CERREC

Opätovné použitie v Strednej Európe – Politické predpoklady a príklady z praxe

V Prahe sa 4. novembra 2014 uskutoční medzinárodná konferencia projektu CERREC s názvom „Opätovné použitie v Strednej Európe – Politické predpoklady a príklady z praxe“. Konferencia privíta odborníkov i verejnosť, ktorú zaujímajú doterajšie úspechy, ale aj pretrvávajúce výzvy a otvorené otázky ohľadne budúcnosti sietí a centier pre opravy a opätovné použitie.

Jesenná konferencia ponúkne jedinečnú príležitosť pre štátnu správu, obce, súkromný sektor, mimovládne organizácie a expertov z rôznych odborov, aby spoločne diskutovali a nachádzali cesty, ako z opätovného použitia urobiť prirodzenú a plnohodnotnú súčasť politík, opatrení a iniciatív v rámci odpadového hospodárstva v EÚ.

obr1

Čítajte viac >>

Rakúska konferencia o opätovnom použití 2014 v Grázi

Rakúska konferencia o opätovnom použití 2014 sa uskutoční druhého júla v Grázi. Organizovaná je inštitúciou ZERO WASTE AKADEMIE a bude sa jednať o najvýznamnejšiu udalosť v rámci opätovného použitia v Rakúsku. Návštevníci sa môžu tešiť na expertov z Belgicka, Francúzska, Nemecka a z “domáceho” Rakúska a na ich prezentácie. Súčasťou akcie bude aj diskusia o aktivitách a vývoji segmentu a o stave implementácie opätovného použitia v Európe ako na národnej, tak i regionálnej úrovni. obr1

Čítajte viac >>

REDESIGN+ AWARD 2014 – Výzva pre podanie redizajnových a inovatívne prepracovaných výrobkov

REuse & REdesign Plus
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Maďarsko 2007-2013 bol vyhlásený tretí ročník súťaže REdesign+ AWARD. Oznámenie určené pre dizajnérov a študentov z celej Európy.

Čítajte viac >>

CERREC projektové stretnutie:

7. Medzinárodné projektové stretnutie v Berlíne

V Berlíne sa 8. a 9. apríla uskutočnilo predposledné projektové stretnutie. Táto akcia – usporiadaná nemeckým projektovým partnerom bag Arbeit – priniesla okrem tradičných tém, ktoré nastoluje každé nadnárodné projektové stretnutie, aj nové zaujímavé diskusie v rámci expertnej poradnej komisie projektu (viac čítajte tu).

9. apríla mali projektoví partneri a externí odborníci možnosť navštíviť miestnu sociálnu firmu FAIRKAUFHAUS, ktorá sa zameriava na zamestnávanie a integráciu ľudí s duševným ochorením, v centre pre opätovné použitie textilu, nábytku a drobných bytových doplnkov.

obr2
projektový tím v priebehu medzinárodného projektového stretnutia v Berlíne.

Čítajte viac >>

Project team

Vedúci partner a finančný manažment
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakúsko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefón: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu a centrá a siete opráv a opätovného použitia
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakúsko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefón: +43 (0)316 71 23 09

Komunikácia, znalostný manažment a rozširovanie
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praha, Česká Republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefón: +420 773 796 380

Participácia záujmových skupín Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefón: +36 46 560-119

Manažment kvality a akreditačný systém centier a sietí opätovného použitia
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Nemecko
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefón: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma medzinárodnej spolupráce pre opravu a opätovné použitie
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Taliansko
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefón: +390 141 532 516


Iní partneri:

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Torún, Poland
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefón: +48 56 6218505

Province of Rimini; Rimini, Taliansko
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefón: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefón: +421 57 29 65 37

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu