Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter SK 4/2013
Newsletter

Súčasné dianie v rámci projektu:

Tretie stretnutie expertnej poradnej komisie v Innsbrucku

13. marca sa v rámci projektu CERREC v rakúskom Innsbrucku uskutočnilo tretie stretnutie expertnej poradnej komisie (EAB) ako súčasť 5. Stretnutia partnerov projektu CERREC. Okrem zástupcov projektových partnerov sa stretnutia zúčastnili aj odborníci zastupujúci súkromné spoločnosti, výskumné ústavy a štátnu správu z každej krajiny, ktorá sa podieľa na projekte.

Čítajte viac >>

NOVINKY:

Názor Európanov na efektívne využívanie zdrojov

Európska komisia v roku 2011 publikovala rozsiahly prieskum „Postoj Európanov k efektívnemu využitiu zdrojov“, ktorý sa venoval vnímaniu, postojom a postupom ľudí v Európskej únii voči efektívnemu využívaniu zdrojov, recyklácii a odpadovému hospodárstvu. Tato štúdia priniesla veľmi zaujímavé výsledky, predovšetkým v oblasti toho, ako Európania vnímajú použité výrobky, tzv. z druhej ruky a čo ich k nákupu takýchto výrobkov motivuje. Prieskum bol založený na 27.164 odpovediach občanov (starších ako 15rokov), zo všetkých dvadsiatich siedmych krajín EU.
Ochota Európanov nakupovať produkty z druhej ruky; Zdroj: EU Commision, 2011

Čítajte viac >>

AKTIVITY v rámci opätovného použitia:

Reportáž z centra opätovného použitia Ho&Ruck v rakúskom Innsbrucku

Exkurzia v Ho&Ruck
V priebehu 5. nadnárodného projektového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Innsbrucku, navštívili projektoví partneri a externí experti sociálne-začleňujúcu spoločnosť Ho&Ruck. Tá bola založená v roku 1984 a zamerala sa na začleňovanie dlhodobo nezamestnaných ľudí späť na pracovný trh.

Spoločnosť má svoju základňu predaji použitého tovaru – „blší trh“, ktorý sa nachádza na 1.001 metroch štvorcových. Jej mottom je: „Oživujeme sny z druhej ruky“. Ponuka tovaru, ktorý je tu k dispozícii, pozostáva z nábytku, vybavenia pre voľný čas, drobnej elektroniky a domácich prístrojov. Celý „reťazec“ opätovného použitia potom začína pri vypratávaní bytov občanov, ktorí sa potrebujú zbaviť zbytočných vecí. Spolu s tým sú prijímané dary od zákazníkov/obyvateľov priamo v obchode. Všetky tieto produkty sú následne ponúkané v Ho&Ruck.


Centrum opätovného použitia Ho&Ruck, Innsbruck; Zdroj: www.horuck.at

Čítajte viac >>

UDALOSTI v rámci opätovného použitia:

Pozvánka na Odpadársky veľtrh v Rimini – november 2013

EcoMondo 2013
Talianske mesto Rimini bude od 6. do 9. novembra 2013 hostiť najvýznamnejšiu akciu zameranú na zariadenia a stroje pre spracovanie všetkých druhov odpadov – medzinárodný veľtrh EcoMondo 2013. Jedná sa už o jeho 17. ročník a zaoberá sa využitím materiálov a energie a trvalo udržateľným rozvojom.

Projekt CERREC sa tejto akcie samozrejme zúčastní. Usporiada konferenciu o opätovnom ako stratégiu smerujúcu k minimalizácii produkcie odpadu. Zároveň predstaví pilotný projekt, ktorý sa v rámci projektu uskutoční.

Všetky subjekty podieľajúce sa na projekte CERREC sú samozrejme na EcoMondo srdečne pozvaní. Záujemci nájdu kompletný program veľtrhu TU: http://en.ecomondo.com. Dátum konferencie CERREC bude ešte upresnený.

Čítajte viac >>

CERREC projektové stretnutie:

Piate nadnárodné projektové stretnutie v Innsbrucku

Už 5. Nadnárodné projektové stretnutie sa uskutočnilo 13. a 14. mája v rakúskom Innsbrucku. Stretnutie bolo perfektne zorganizované leadpartnerom projektu CERREC – organizáciou Waste Management Association Mid-Tyrol Ltd.

Okrem bežnej projektovej agendy sa v rámci stretnutia uskutočnila exkurzia do skvele riadeného centra pre opätovné použitie v Innsbrucku a stretnutie expertnej poradnej komisie.

Čítajte viac >>

Project team

Vedúci partner a finančný manažment
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakúsko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefón: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu a centrá a siete opráv a opätovného použitia
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakúsko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefón: +43 (0)316 71 23 09

Komunikácia, znalostný manažment a rozširovanie
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praha, Česká Republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefón: +420 773 796 380

Participácia záujmových skupín Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefón: +36 46 560-119

Manažment kvality a akreditačný systém centier a sietí opätovného použitia
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Nemecko
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefón: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma medzinárodnej spolupráce pre opravu a opätovné použitie
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Taliansko
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefón: +390 141 532 516


Iní partneri:

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Torún, Poland
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefón: +48 56 6218505

Province of Rimini; Rimini, Taliansko
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefón: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefón: +421 57 29 65 37

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu