Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter SK 3/2012
Newsletter

Nedávne dianie v rámci projektu:

Nadnárodné politické prehlásenie projektu CERREC

Jedným z hlavných cieľov projektu CERREC je dosiahnuť medzinárodného konsenzu zainteresovaných subjektov celej strednej Európy (Central Europe – CE) o tom, ako by sa opätovné použitie malo rozvíjať a realizovať a ako by malo byť podporované v rámci národnej praxe CE. Trvalá účasť nadnárodných zainteresovaných subjektov je vytvorenie politického prehlásenia, tzv. Transnational Stakeholder Policy Statement, pre opätovné použitie a opravy v rámci krajín strednej Európy.

Politické prehlásenie zainteresovaných subjektov je hlavným výstupom projektu, ktorý zahrňuje názory projektových partnerov i expertnej poradnej komisie. Tento dokument bude už čoskoro k dispozícii on-line na podpis pre všetkých priaznivcov angažovaných v otázke opätovného použitia.

Čítajte viac >>

Druhé stretnutie expertnej poradnej komisie v Budapešti

Druhé stretnutie expertnej poradnej komisie (EAB) v rámci projektu CERREC prebehlo 26. septembra 2012 v Budapešti.

Stretnutie bolo zamerané na diskusiu nad najčastejšie kladenými otázkami, ktoré sa doposiaľ vyvstali v priebehu spolupráce na projekte, ale tiež na diskusii nad návrhom Národného politického prehlásenia projektu CERREC.

Čítajte viac >>

NOVINKY:

Opätovné použitie v Európe štartuje!

Projekt CERREC chce dosiahnuť environmentálne, sociálne a ekonomické ciele podporou rozšírenia trhu s opätovným použitím. Príklady a štatistiky z celého sveta, uvedené v článku publikovaným Michalom Lenom na webe RREUSE, naznačujú, že tieto ciele sú rozhodne zvládnuteľné.

Podľa Organizácie spojených národov pre životné prostredie (UNEP), citované v Lenovom článku, je každý rok po celom svete zlikvidovaných približne 20 až 50 miliónov ton odpadu z elektrických a elektronických zariadení. A obdobne je to aj s použitým textilom a nábytkom. Sektor opätovného použitia je ale bohužiaľ v politickej aréne až príliš často tým druhým v poradí za recykláciou, a to sa následne odráža i v platných právnych predpisoch.

Čítajte viac >>

AKTIVITY v rámci opätovného použitia:

Správy o priebehu účasti zainteresovaných subjektov projektu CERREC z krajín strednej Európy

Jednou z hlavných aktivít projektu CERREC je vzájomné prepojenie národných a medzinárodných expertov a zainteresovaných subjektov. Dôvodom toho je snaha zaistiť nielen prenos znalostí, príkladov dobrej praxe a výmeny odborných znalostí, ale tiež hodnotenia výstupov projektu a rozvoj know-how v priebehu projektu i po jeho skončení.

Proces zapojenia zainteresovaných subjektov v rámci projektu už odštartoval v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku a Slovensku. Tým, že v niektorých krajinách už bol zahájený proces implementácie postupov opätovného použitia, postúpil projekt CERREC na prvú métu.

Čítajte viac >>

UDALOSTI v rámci opätovného použitia:

Záverečná konferencia projektu TransWaste v Maďarsku

TransWaste záverečná konferencia “Menej odpadu, viac zdrojov – opätovné použitie a neformálny sektor v Európe” sa konala 24. a 25. septembra 2012 v Budapešti. Medzi 120 účastníkmi konferencie z 20 rôznych krajín bolo tiež niekoľko partnerov projektu CERREC.

Významná časť konferencie bola venovaná problematike existujúcich aktivít opätovného použitia, možnostiam integrácie neformálnych aktivít v oblasti opätovného použitia a recyklácie, ambíciám na zlepšenie opätovného použitia v Európe a možnostiam kombinovania opätovného použitia a sociálnej ekonomiky.

Čítajte viac >>

CERREC projektové stretnutie:

4. projektové stretnutie v Budapešti

4. nadnárodné stretnutie sa konalo v Budapešti v dňoch 26. až 27. septembra 2012. Maďarský partner projektu, Bay Zoltán Nonprofit Ltd., zaistil perfektnú organizáciu zasadnutia. Za účasti všetkých partnerov projektu bolo 4. zasadnutie intenzívne využité k diskusii o aktuálnom stave realizácie projektu v jednotlivých pracovných celkoch a o plánovaní ďalších krokov pre dosiahnutie budúcich cieľov.

Čítajte viac >>

Project team

Vedúci partner a finančný manažment
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakúsko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefón: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu a centrá a siete opráv a opätovného použitia
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakúsko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefón: +43 (0)316 71 23 09

Komunikácia, znalostný manažment a rozširovanie
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praha, Česká Republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefón: +420 773 796 380

Participácia záujmových skupín Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefón: +36 46 560-119

Manažment kvality a akreditačný systém centier a sietí opätovného použitia
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Nemecko
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefón: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma medzinárodnej spolupráce pre opravu a opätovné použitie
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Taliansko
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefón: +390 141 532 516


Iní partneri:

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Torún, Poland
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefón: +48 56 6218505

Province of Rimini; Rimini, Taliansko
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefón: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefón: +421 57 29 65 37

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu