Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter PL 7/2014
Newsletter

ZDARZENIE związane z projektem CERREC:

Końcowa konferencja CERREC w Pradze

Końcowa konferencja w sprawie projektu CERREC zatytułowana „Ponowne wykorzystanie produktów w Europie Środkowej – od polityki do praktyki” miała miejsce w dniu 4 listopada 2014 roku w Pradze. Głównym celem konferencji było przedstawienie nie tylko bieżących osiągnięć w ramach projektu CERREC, lecz również skupienie się na utrzymujących się wyzwaniach w sektorze naprawy i ponownego wykorzystania. W konferencji uczestniczyło łącznie ponad 120 osób z różnych środowisk. news7
Matthias Neitch (RepaNet) wygłaszający prezentację podczas konferencji w Pradze (2014)

Więcej >>

DZIAŁANIA w ramach projektu CERREC:

Różne opcje wspierania idei ponownego wykorzystania. Działania pilotażowe w ramach projektu CERREC.

Przy wdrażaniu projektu CERREC zaobserwowaliśmy kilka interesujących działań pilotażowych w środkowoeuropejskich miastach i regionach. Osobom, które nie uczestniczyły w końcowej konferencji dotyczącej projektów (na której przedstawiliśmy osiem z takich projektów), chcielibyśmy przybliżyć wybrane inicjatywy z Węgier, Włoch, Słowacji i Czech. news5
E-reuse project, Budapest, Hungary (2014)

Więcej >>

Najnowsze wiadomości dotyczące projektu:

Końcowe ponadnarodowe spotkanie partnerów CERREC

Po ponad 3 i pół roku, projekt CERREC realizowany w Europie Środkowej zbliża się ku końcowi. Ostatnie miesiące i lata minęły bardzo szybko. Na końcowym spotkaniu ponadnarodowym (ang. GTM – General Transnational meeting), dziewięciu partnerów projektu spojrzało w przeszłość na pomyślne wdrożenie projektu. news3
Końcowe ponadnarodowe spotkanie w Pradze w Republice Czeskiej (2014)

Więcej >>

WYWIAD:

Wywiad z interesariuszem działań pilotażowych w Polsce

Rozmowa z Danielem Brożkiem, prezesem prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim toruńskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które jest partnerem Urzędu Marszałkowskiego w projekcie CERREC – Europejskie Centra i Sieci Napraw i Ponownego Wykorzystywania Produktów; o tym dlaczego warto postawić na naprawę i ponowne używanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także innych rzeczy. news2
Daniel Brożek, prezes toruńskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim.

Więcej >>

PLATFORMA CERREC:

Ponadnarodowa Platforma Wymiany

Ponadnarodowa Platforma Wymiany jest jednym z głównych osiągnięć CERREC – Projektu sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania produktów w Europie Środkowej.

Pierwsze jądro platformy zostało stworzone w 2012 roku poprzez nabycie domeny www.reuse-repair.eu. W trakcie miesięcy, dzięki współpracy z parterami projektu i wsparciu technicznych ekspertów sieciowych, PP6 (partner projektowy nr 6) stworzył pierwszy projekt platformy, który został przedstawiony partnerom w celu przekazania uwag i sugestii.

news1
Strona internetowa Ponadnarodowej Platformy Wymiany, projekt CERREC (2014)

Więcej >>

Nasz zespół

Partner wiodący, zarządzanie finansowe:
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Austria
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Tel.:+43 5242 62400-26

Koordynator projektu, sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Austria
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Tel.: +43 (0)316 71 23 09

Komunikacja, wymiana i rozprzestrzenianie informacji
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praga, Republika Czeska
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Tel.: +420 773 796 380

Zaangażowanie partnerów regionalnych
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miszkolc, Węgry
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Tel.: +36.46 560-119

Zarządzanie jakością oraz system akredytacji centrów i sieci ponownego wykorzystania
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Niemcy
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Tel.: +49(0) 30 28 30 58 10


Międzynarodowa platforma wymiany wiedzy
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Italy
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Tel.: +390 141 532 516


Pozostali partnerzy

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Toruń, Polska
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Tel.: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Italy
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Tel.: +39 0541 716363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislawa, Słowakia
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Tel.: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu