Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter PL 6/2014
Newsletter

Ostatnio w PROJEKCIE:

V spotkanie Eksperckiego Panelu Doradczego w Berlinie

W dniu 8 kwietnia 2014 w Berlinie odbyło się finalne spotkanie Eksperckiego Panelu Doradczego [ang. Expert Advisory Board, w skrócie EAB] w ramach projektu CERREC. Łącznie 27 ekspertów i partnerów projektu omówiło aktualny stan działań pilotażowych w Austrii i Włoszech oraz dwa dokumenty przedstawione przez RREUSE (www.rreuse.org) wyrażające stanowisko odnośnie „przygotowania norm ponownego wykorzystania” i „akredytowanych sieci ponownego wykorzystania”. obr1
Spotkanie Eksperckiego Panelu Doradczego projektu CERREC, Berlin (2014)

Więcej na temat >>

WIADOMOŚCI:

Normy Jakości dla centrów i sieci ponownego wykorzystania i naprawy

Podręcznik CERREC o zarządzaniu jakością w łańcuchu procesu ponownego wykorzystania i naprawy

Jednym z głównych celów projektu CERREC było opracowanie przejrzystych i uniwersalnych norm jakości, które mogą być stosowane we wszystkich krajach partnerskich. To wspólne normy będą wspierać ciągłą harmonizację różnic w standardach ekologicznych i regionalnych gospodarkach i pomogą zwiększyć ilościowy wzrost ponownego wykorzystania i naprawy.

Zadaniem Pakietu Roboczego 5 (WP5), we współpracy z międzynarodowymi partnerami CERREC, było zdefiniowanie norm jakościowych dla łańcucha procesu w centrach i sieciach ponownego wykorzystania i naprawy oraz doprowadzenie do możliwości ich stosowania przez poszczególne firmy.

obr1
System zarządzania jakością zorientowany na proces wg. ISO 9001:2008, podręcznik Zarządzania Jakością.

Więcej na temat >>

Kwestia transgranicznego przemieszczania „używanych towarów” z perspektywy Austrii

Segment ponownego wykorzystania w Europie rośnie. Niestety, niesie to ze sobą niechciane skutki uboczne takie jak eksport odpadów i odpadów niebezpiecznych, deklarowanych jako „używane towary”, do Afryki, Azji, i Europy Wschodniej. Ludzie i firmy odpowiedzialne ze ten problem prowadzą nielegalny eksport zmierzający do pozbycia się tych odpadów w tych krajach po niskiej cenie z obejściem europejskich przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Jednocześnie, towary często nie podlegają ponownemu wykorzystaniu, a recykling lub utylizacja odpadów odbywa się w warunkach katastrofalnych dla środowiska i zdrowia.

Więcej na temat >>

DZIAŁANIA dotyczące ponownego wykorzystania:

Re-Use Box – system zbiórki dla małych artykułów zdatnych do ponownego wykorzystania

Raport z działania pilotażowego CERREC w Graz, Austria

W trakcie działań pilotażowych dotyczących tematu wdrożenia sieci i centrów naprawy i ponownego wykorzystania w Europie, partner projektu CERREC z Austrii BAN sozialökonomische BetriebsgmbH opracował tak zwane kartony Re-Use Box. Przy wsparciu miasta Graz oraz Urzędu Władz Kraju Związkowego Styrii [Office of the State Government of Styria] (Grupa Ponownego Wykorzystania Graz oraz Grupa Ponownego Wykorzystania Styria) utworzony został nowy system zbiórki małych artykułów nadających się do ponownego wykorzystania. W czasie pierwszej fazy pilotażowej, która połączyła coroczną akcję sprzątania i zapobiegania odpadom, zainteresowanym stronom, w szczególności mieszkańcom Graz zaprezentowany został karton Re-Use Box. obr1
Sklep ponownego wykorzystania BAN w Graz, jeden ze stałych punktów dystrybucji kartonów Re-Use Box.

Więcej na temat >>

WYDARZENIE dotyczące ponownego wykorzystania:

Zaproszenie na finalną konferencję CERREC w Pradze

Ponowne Wykorzystanie w Centralnej Europie – od Polityki do Praktyki

Międzynarodowa konferencja projektu CERREC „Ponowne Wykorzystanie w Centralnej Europie – od Polityki do Praktyki” odbędzie się 4 listopada 2014 w Pradze. Na konferencję zaproszeni są szeroka publiczność jak i eksperci zainteresowani aktualnymi sukcesami i trwającymi wyzwaniami stojącymi przed sektorem naprawy i ponownego wykorzystania materiałów.

Jesienna konferencja stworzy niepowtarzalną okazję dla pracowników służby cywilnej, przedstawicieli władz lokalnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i ekspertów różnych dziedzin do przedyskutowania i znalezienia sposobów na uczynienie ponownego wykorzystania naturalną częścią wszelkich prowadzonych w Europie polityk, działań i inicjatyw w zakresie gospodarki odpadami.

obr1

Więcej na temat >>

Konferencja na temat Ponownego Wykorzystaniu 2014, Graz, Austria

Austriacka konferencja na temat ponownego wykorzystania materiałów w roku 2014 zorganizowana zostanie w Graz, Styria w dniu 2 lipca. Konferencję organizuje ZERO WASTE AKADEMIE i stanowić będzie ona najbardziej wyraziste wydarzenie w sektorze ponownego wykorzystania materiałów w Austrii. W ramach tego wydarzenia eksperci z Belgii, Francji, Niemiec i Austrii omawiać będą różne działania i opracowania w obszarze praktycznego wdrażania ponownego wykorzystania materiałów na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. obr1

Więcej na temat >>

REDESIGN+ AWARD 2014 – zaproszenie do składania przeprojektowanych produktów i pomysłów na innowacyjne produkty

REuse & REdesign Plus
Trzecia edycja nagrody Redesign+ AWARD ogłoszona została w trakcie Programu dla Transgranicznej Współpracy pomiędzy Austrią i Węgrami 2007-2013. Ogłoszenie skierowane jest do Projektantów i studentów z całej Europy.

Więcej na temat >>

Spotkanie projektowe CERREC:

VII Ogólne Międzynarodowe Spotkanie w Berlinie, Niemcy

Przedostatnie spotkanie projektowe CERREC odbyło się w dniach 8–9 kwietnia w Berlinie. Spotkanie zorganizował niemiecki partner, bag Arbeit. Te dwa intensywne dni przyniosły nie tylko znane kwestie projektowe Ogólnego Spotkania Międzynarodowego, ale również interesujące tematy i dyskusje spotkania Eksperckiego Panelu Doradczego (więcej na temat tutaj).

W dniu 9 kwietnia zarówno partnerzy projektowi jak i zewnętrzni eksperci mieli możliwość odwiedzenia lokalnego przedsiębiorstwa społecznego FAIRKAUFHAUS skupiającego się na zatrudnianiu i integracji ludzi z upośledzeniem umysłowym w centrum ponownego wykorzystania tekstyliów, mebli i małych artykułów gospodarstwa domowego.

obr2
Zespół projektowy CERREC w GTM w Berlinie, promując działalność pilotażową w Tyrolu.

Więcej na temat >>

Nasz zespół

Partner wiodący, zarządzanie finansowe:
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Austria
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Tel.:+43 5242 62400-26

Koordynator projektu, sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Austria
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Tel.: +43 (0)316 71 23 09

Komunikacja, wymiana i rozprzestrzenianie informacji
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praga, Republika Czeska
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Tel.: +420 773 796 380

Zaangażowanie partnerów regionalnych
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miszkolc, Węgry
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Tel.: +36.46 560-119

Zarządzanie jakością oraz system akredytacji centrów i sieci ponownego wykorzystania
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Niemcy
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Tel.: +49(0) 30 28 30 58 10


Międzynarodowa platforma wymiany wiedzy
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Italy
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Tel.: +390 141 532 516


Pozostali partnerzy

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Toruń, Polska
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Tel.: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Italy
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Tel.: +39 0541 716363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislawa, Słowakia
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Tel.: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu