Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter PL 5/2013
Newsletter

Co nowego w PROJEKCIE:

IV Spotkanie Eksperckiego Panelu Doradczego w Rimini

IV Spotkanie Eksperckiego Panelu Doradczego w ramach projektu CERREC (Europejskie sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania) odbyło się 6 listopada 2013 r. w Rimini. Jego głównym celem było zainicjowanie dyskusji na temat propozycji „systemu akredytacji dla sieci ponownego wykorzystania materiałów” skupionych w projekcie CERREC. obr1
Schemat systemu akredytacji CERREC dla sieci napraw i ponownego wykorzystywania materiałów

Więcej na temat >>

Międzynarodowe warsztaty z systemu akredytacji w Grazu

W ramach prac nad tworzeniem i testowaniem systemu akredytacji dla sieci napraw i ponownego wykorzystania materiałów partner projektu CERREC – austriacki ARGE – zorganizował w Grazu (10-12 września 2013 r.) międzynarodowe warsztaty z tego systemu. Uczestniczący w nich przedstawiciele partnerów projektu CERREC wraz z niezależnymi specjalistami i członkami Eksperckiego Panelu Doradczego omawiali istniejącą koncepcję systemu akredytacji oraz normy jakości, a także podjęli pierwsze kroki w kierunku opracowania programu szkoleniowego dla inspektorów ds. akredytacji.

Więcej na temat >>

AKTUALNOŚCI:

Międzynarodowa Platforma Wymiany Doświadczeń i Wiedzy CERREC

Jednym z głównych efektów realizacji projektu CERREC jest internetowa Międzynarodowa Platforma Wymiany Doświadczeń i Wiedzy o Możliwościach Napraw i Ponownego Wykorzystania Materiałów. Jest to łatwe w użyciu narzędzie i bogate źródło informacji. Są tu ogólne informacje o projekcie CERREC, jego cele i propozycje, odnośne akty prawne oraz aktualności dotyczące ponownego wykorzystania materiałów. Poza tym, jest to platforma służąca do oferowania lub szukania produktów i usług oraz forum, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą podzielić się doświadczeniem i wiedzą z dziedziny napraw i ponownego wykorzystania materiałów.

Więcej na temat >>

Korzyści z lepszego wdrażania unijnej legislacji o odpadach

Partnerzy projektu CERREC pracują obecnie nad krajowymi i regionalnymi planami działania obejmującymi naprawy i ponowne wykorzystanie materiałów. Powinny one wspomóc wszystkie lokalnie działające podmioty przy ogólnym planowaniu i wdrażaniu środków związanych ze zrównoważoną gospodarką odpadami oraz przy lepszym dostosowywaniu się do poszczególnych wymogów unijnych narzuconych w przepisach prawa o odpadach.

Znaczenie inicjatywy CERREC zostało dowiedzione w opracowaniu przygotowanym przez Komisję Europejską pt. „Implementing EU Waste Legislation for Green Growth“1 [Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat wykonania przepisów UE dotyczących odpadów]. Przedstawiono w nim korzyści dla krajów członkowskich płynące z lepszego wykonywania tych przepisów oraz obliczenia wskazujące na to, że pozytywne efekty będą widoczne nie tylko w środowisku naturalnym, ale także odczuwane przez społeczeństwa i odnotowane w gospodarkach na całym obszarze Unii Europejskiej.

Więcej na temat >>

ZADANIA sektora ponownego wykorzystania materiałów:

Zaczynamy działać: Sieć ponownego wykorzystywania w Tyrolu

Raport z pilotażowego działania CERREC w Tyrolu, Austria

W ramach projektu CERREC stworzono sieć ponownego wykorzystania materiałów w regionie Tyrol. Chociaż struktury w zakresie gospodarki odpadami i integracyjnych działań przedsiębiorstw społecznych [ang.: WISE] były tutaj czynnikami sprzyjającymi, budowanie wspomnianej sieci odbywało się od zera. Dlatego też, w 2012 r. zaczęto kierować procesem współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami z sektora gospodarki odpadami na szczeblu regionalnym z przedstawicielami WISE w celu określenia najnowocześniejszych możliwości ponownego wykorzystania materiałów i omówienia dalszej kooperacji oraz prowadzenia akcji pilotażowych. W rezultacie, w 2013 r., członkowie grupy roboczej – przedstawiciele czterech inicjatyw społeczno-gospodarczych oraz liczni reprezentanci sektora gospodarki odpadami – ustalili trzydzieści dni poświęconych zbiórce materiałów do ponownego wykorzystania w różnych okręgach i dzielnicach regionu Tyrol.

Więcej na temat >>

EVENT – Ponowne wykorzystanie materiałów:

Austriacka konferencja na temat ponownego wykorzystania materiałów 2013 – recenzja

Austria była gospodarzem jednej z kilku konferencji poświęconych wyłącznie ponownemu wykorzystaniu materiałów – Austrian Re-Use Conference 2013. Miała ona miejsce w dniach 26 i 27 czerwca w Grazu i jej dwoma głównymi tematami były: „Ponowne wykorzystanie materiałów w drodze do europejskiego sukcesu” oraz „Ponowne wykorzystanie tekstyliów”. W tym dwudniowym wydarzeniu organizowanym przez ZERO WASTE ACADEMY przy ARGE uczestniczyło około osiemdziesiąt osób z całej Europy. Specjaliści z Belgii, Irlandii, Słowenii, Niemiec i Austrii przedstawili swoje inicjatywy i działania zmierzające do promowania społeczeństwa ponownie wykorzystującego materiały.

Więcej na temat >>

Spotkanie w ramach projektu CERREC:

VI Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Rimini, Włochy

W dniach 5 – 7 listopada, w Rimini we Włoszech odbyło się już VI spotkanie w ramach projektu CERREC. Zostało ono zorganizowane przez region Rimini i za główny punkt programu obrano konferencję CERREC pt. „Centra i sieci napraw i ponownego wykorzystania materiałów: doświadczenia z Europy środkowej”, która odbyła się podczas targów EcoMondo 2013 również w Rimini.

Poza standardowymi kwestiami dotyczącymi projektu do programu spotkania włączono wizytę w „Rimini Riutilizza!” – pilotażowym przedsięwzięciu regionu Rimini, a także spotkanie Eksperckiego Panelu Doradczego oraz wspomnianą powyżej konferencję CERREC.

Więcej na temat >>

Konferencja na temat oceny norm jakości zorganizowana na targach EcoMondo

VI Międzynarodowe Spotkanie Generalne zbiegło się w czasie z targami EcoMondo 2013, na których partner projektu – region Rimini – miał swoje stanowisko. Ta okazja do zaprezentowania się szerszej publiczności była także szansą na przeprowadzenie konferencji z udziałem publiczności na targach. Jej wiodącymi tematami były wybrane akcje pilotażowe prowadzone w ramach projektu oraz ocena norm jakości w procesach ponownego wykorzystania materiałów. obr2
Konferencja CERREC na temat norm jakości, Rimini.

Więcej na temat >>

Nasz zespół

Partner wiodący, zarządzanie finansowe:
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Austria
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Tel.:+43 5242 62400-26

Koordynator projektu, sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Austria
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Tel.: +43 (0)316 71 23 09

Komunikacja, wymiana i rozprzestrzenianie informacji
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praga, Republika Czeska
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Tel.: +420 773 796 380

Zaangażowanie partnerów regionalnych
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miszkolc, Węgry
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Tel.: +36.46 560-119

Zarządzanie jakością oraz system akredytacji centrów i sieci ponownego wykorzystania
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Niemcy
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Tel.: +49(0) 30 28 30 58 10


Międzynarodowa platforma wymiany wiedzy
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Italy
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Tel.: +390 141 532 516


Pozostali partnerzy

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Toruń, Polska
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Tel.: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Italy
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Tel.: +39 0541 716363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislawa, Słowakia
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Tel.: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu