Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter PL 4/2013
Newsletter

Co nowego w PROJEKCIE:

III Spotkanie Eksperckiego Panelu Doradczego w Innsbrucku

W ramach projektu CERREC (Europejskie sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania ) odbyło się III Spotkanie Eksperckiego Panelu Doradczego. Miało ono miejsce 13 marca w Innsbrucku, w Austrii, i było częścią V Międzynarodowego Spotkania Generalnego partnerów projektu CERREC. Poza przedstawicielami partnerów projektu, w spotkaniu uczestniczyli także eksperci reprezentujący przedsiębiorców, instytucje badawcze i władze państwowe ze wszystkich państw partnerskich CERREC.

Więcej na temat >>

AKTUALNOŚCI:

Stosunek Europejczyków do efektywnego wykorzystania zasobów

W 2011 r. Komisja Europejska opublikowała badanie pod tytułem Attitudes of Europeans towards resource efficiency1, które przedstawia obywateli Unii Europejskiej wobec efektywnego wykorzystania zasobów, gospodarki odpadami i recyklingu, tj. ich postrzeganie, podejście do problemu i praktyk z nim związanych. Z badania tego wyciągnięto bardzo interesujące wnioski na temat opinii o używanych produktach oraz chęci klientów do ich kupna.

W badaniu wykorzystano wywiady z reprezentacyjnymi grupami narodowymi UE (których przedstawiciele mieli co najmniej 15 lat) z 27 krajów członkowskich. Ogółem przeprowadzono 27 164 wywiadów.


Deklaracja chęci zakupu wybranych używanych produktów wśród konsumentów UE (Źródło: Komisja Europejska, 2011)

Więcej na temat >>

ZADANIA sektora ponownego wykorzystania materiałów:

Raport na temat centrum ponownego wykorzystania materiałów Ho&Ruck w Innsbrucku

W ramach V Międzynarodowego Spotkania Generalnego CERREC w Innsbrucku partnerzy projektu wraz z niezależnymi ekspertami odwiedzili Ho&Ruck – jedno z integracyjnych działań przedsiębiorstw społecznych [ang.: WISE]. Ho&Ruck powstało w 1984 r. w celu ponownego zaktywizowania na rynku pracy ludzi o długim stażu bezrobocia. Na powierzchni 1001m2 powstał zadaszony “pchli targ”, na którym handluje się “cudeńkami z drugiej ręki”. Wachlarz produktów obejmuje meble, sprzęt wypoczynkowy, drobny sprzęt elektroniczny oraz wyposażenie domu. Zasób tych produktów pochodzi z sezonowych czystek przeprowadzanych w gospodarstwach domowych lub akcji wyrzucania niepotrzebnych sprzętów. Są to dary bezpośrednio dostarczane przez klientów/mieszkańców.


Centrum ponownego wykorzystania materiałów Ho&Ruc w Innsbrucku;
Źródło: www.horuck.at

Więcej na temat >>

EVENT – Ponowne wykorzystanie materiałów:

Zaproszenie na Konferencję o ponownym wykorzystaniu materiałów organizowaną w 2013 w Graz

W dniach 26 i 27 czerwca w Graz (Styria) odbędzie się Konferencja o ponownym wykorzystaniu materiałów – Austria 2013. Jej organizatorem jest ZERO WASTE AKADEMIE [Akademia Zero Odpadów]. Harmonogram pierwszego dnia konferencji związany będzie z hasłem „Ponowne wykorzystanie materiałów w drodze do europejskiego sukcesu” i będzie zogniskowany wokół procesów praktycznego wdrażania systemów ponownego wykorzystania materiałów w Europie. Specjaliści z Belgii, Irlandii, Niemiec i Austrii zaprezentują własne inicjatywy i działania zmierzające do promowania społeczeństwa ponownie wykorzystującego materiały.

Więcej na temat >>

Zaproszenie na Targi Branży Gospodarki Odpadami w Rimini 11/2013

EcoMondo 2013
Od 6 do 9 listopada 2013 r. miasto Rimini będzie organizatorem najbardziej znaczącego wydarzenia, na którym zaprezentowany będzie sprzęt i maszyny do przetwarzania wszystkich rodzajów odpadów. Mowa o EcoMondo 2013 – XVII międzynarodowych targach sektora odzyskiwania materiałów i energii oraz zrównoważonego rozwoju. CERREC również tam będzie w roli organizatora konferencji na temat ponownego wykorzystania i napraw jako strategii ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Zaprezentowane i poddane dyskusji zostaną akcje pilotażowe uruchomione w ramach projektu. Wszystkie strony uczestniczące w projekcie CERREC zachęca się do zapoznania się z programem targów EcoMondo (http://en.ecomondo.com) oraz do uczestnictwa w konferencji CERREC (jej dokładna data podana zostanie w późniejszym terminie).

Więcej na temat >>

Spotkanie w ramach projektu CERREC:

V Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu w Innsbrucku

W ramach projektu CERREC odbyło się już piąte spotkanie, tym razem w Innsbrucku w dniach 13 – 14 maja 2013 r. Jego organizatorem był partner wiodący projektu – Waste Management Association Mid-Tyrol Ltd.

Poza sprawami tradycyjnie podejmowanymi na Spotkaniach Partnerów Projektu, to poświęcone było także na wizytę studyjną przykładowo zarządzanego ośrodka ponownego wykorzystania materiałów (Ho&Ruck, Innsbruck) oraz na spotkanie reprezentantów Eksperckiego Panelu Doradczego.

Więcej na temat >>

Nasz zespół

Partner wiodący, zarządzanie finansowe:
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Austria
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Tel.:+43 5242 62400-26

Koordynator projektu, sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Austria
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Tel.: +43 (0)316 71 23 09

Komunikacja, wymiana i rozprzestrzenianie informacji
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praga, Republika Czeska
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Tel.: +420 773 796 380

Zaangażowanie partnerów regionalnych
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miszkolc, Węgry
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Tel.: +36.46 560-119

Zarządzanie jakością oraz system akredytacji centrów i sieci ponownego wykorzystania
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Niemcy
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Tel.: +49(0) 30 28 30 58 10


Międzynarodowa platforma wymiany wiedzy
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Italy
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Tel.: +390 141 532 516


Pozostali partnerzy

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Toruń, Polska
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Tel.: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Italy
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Tel.: +39 0541 716363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislawa, Słowakia
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Tel.: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu