Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter PL 3/2012
Newsletter

Co nowego w PROJEKCIE:

Międzynarodowe założenia polityki CERREC

Jednym z głównych celów projektu CERREC (Europejskie sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania) jest dojście do konsensusu w ramach międzynarodowego programu Europa Środkowa (CEP) w sprawie rozwoju metod ponownego wykorzystania, ich wprowadzenia w życie oraz ich propagowania w praktykach poszczególnych krajów partnerskich. Stałe uczestnictwo we współpracy międzynarodowej zaowocowało opracowaniem założeń polityki procesów ponownego wykorzystania i napraw w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Założenia polityki wiążą zainteresowane strony projektu i są najważniejszym wynikiem projektu podsumowującego poglądy partnerów i członków zewnętrznego panelu doradczego złożonego z ekspertów regionalnych. Dokument zawierający te założenia będzie wkrótce dostępny w wersji on-line, a wszyscy zwolennicy kwestii ponownego wykorzystania materiałów będą mieli okazję by go podpisać.

Więcej na temat >>

II spotkanie Eksperckiego Panelu Doradczego w Budapeszcie

Drugie spotkanie Eksperckiego Panelu Doradczego [ang. Expert Advisory Board, w skrócie EAB] w ramach projektu CERREC miało miejsce 26. września 2012 r. w Budapeszcie. Celem spotkania była dyskusja na temat kwestii, jakie pojawiły się już w ramach projektu oraz omówienie Międzynarodowych założeń polityki na potrzeby projektu CERREC.

Więcej na temat >>

AKTUALNOŚCI:

Uruchomienie programu ponownego wykorzystywania materiałów w Europie

Projekt CERREC zmierza do osiągnięcia założeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych przez wspieranie rozwoju rynku ponownego wykorzystania materiałów. Przykłady i dane statystyczne z całego świata przedstawione w artykule autorstwa Michała Lena z RREUSE wskazują zdecydowanie, że cele te można osiągnąć.

Jak podaje Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych [ang. United Nations Environment Programme, w skrócie UNEP], cytowany w artykule RREUSE, na całym świecie wciąż wyrzuca się pomiędzy 20 a 50 milionów ton odpadów elektrycznych i elektronicznych. Podobnie przedstawia się kwestia używanych tekstyliów i mebli. Mimo to, na arenie politycznej sektor ponownego wykorzystywania materiałów zbyt często pozostaje w cieniu sektora recyklingu, co znajduje swoje wyraźne odzwierciedlenie w aktualnej legislacji.

Więcej na temat >>

ZADANIA sektora ponownego wykorzystywania materiałów:

Raporty z uczestnictwa w projekcie CERREC w krajach objętych programem Europa Środkowa

Jednym z głównych zadań stojących przed projektem CERREC jest wdrożenie krajowej i międzynarodowej sieci umożliwiającej partycypację ekspertów i innych zainteresowanych stron. Ma to zapewnić nie tylko możliwość przekazywania wiedzy, dobrych praktyk czy wymianę ekspertów, ale także ocenę wyników pracy oraz opracowanie zagadnień w trakcie projektu i po jego zakończeniu.

Działania umożliwiające partycypację wszystkich zainteresowanych stron zostały już podjęte w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce i na Słowacji. Natomiast w kilku krajach projekt CERREC osiągnął już pierwszą fazę, jaką jest wdrożenie procesów ponownego wykorzystania materiałów.

Więcej na temat >>

EVENT – Ponowne wykorzystanie materiałów:

Końcowa Konferencja TransWaste na Węgrzech

Końcowa konferencja projektu TransWaste pod hasłem „Less waste, more resources – Re-use and the informal sector in Europe” odbyła się w dniach 24 – 25 września 2012 roku w Budapeszcie. Przybyło na nią 120 uczestników z 20 krajów, w tym kilku spośród partnerów projektu CERREC.

Znaczna część konferencji poświęcona została podejmowanym obecnie działaniom z zakresu ponownego wykorzystania materiałów, możliwościom włączenia działań niesformalizowanych do procesów ponownego wykorzystania i recyklingu, planom wzmocnienia sektora ponownego wykorzystania materiałów w Europie oraz możliwościom połączenia ponownego wykorzystania materiałów z ekonomią społeczną.

Więcej na temat >>

Spotkanie w ramach projektu CERREC:

IV Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w Budapeszcie

IV Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu odbyło się w Budapeszcie w dniach 26 – 27 września 2012 roku. Z racji przybycia wszystkich partnerów projektu na to spotkanie, omówiono status wdrażania poszczególnych pakietów w ramach projektu oraz zaplanowano następne kroki w realizacji przedsięwzięcia na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Więcej na temat >>

Nasz zespół

Partner wiodący, zarządzanie finansowe:
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Austria
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Tel.:+43 5242 62400-26

Koordynator projektu, sieci i centra napraw i ponownego wykorzystania
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Austria
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Tel.: +43 (0)316 71 23 09

Komunikacja, wymiana i rozprzestrzenianie informacji
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praga, Republika Czeska
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Tel.: +420 773 796 380

Zaangażowanie partnerów regionalnych
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miszkolc, Węgry
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Tel.: +36.46 560-119

Zarządzanie jakością oraz system akredytacji centrów i sieci ponownego wykorzystania
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Niemcy
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Tel.: +49(0) 30 28 30 58 10


Międzynarodowa platforma wymiany wiedzy
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Italy
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Tel.: +390 141 532 516


Pozostali partnerzy

Kujawsko-PomorskieVoivodeship;
Toruń, Polska
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Tel.: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Italy
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Tel.: +39 0541 716363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislawa, Słowakia
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Tel.: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu