Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter HU 2/2012
Newsletter

A CERREC projekt első éve

Elkezdődött a CERREC projekt második éve, melynek csapata számos fontos eredmény és esemény kapcsán tekinthet vissza az előző évre. A CERREC első évének fókuszában a nemzeti szinteken érintett szereplők bevonása, a PR tevékenységek, a partnerországokban meglévő újrahasználat feltételeire vonatkozó adatgyűjtés, valamint – a kezdeti koncepcióknak megfelelően – a Felújító és Újrahasználati Központok implementálási lehetőségének a vizsgálata állt.

További részleteket a projekt már elért eredményeiről:

 • Érdekelt felek részvételi folyamata

A feladat céljai közé tartozik azonosítani és rendszerezni az újrahasználat implementációjának keretfeltételeit a résztvevő országokban, elérhetővé téve azokat a partnerek számára, továbbá a tapasztalatok megosztása, az elképzelések és a fejlesztések, a közös CERREC vízió a közép-európai újrahasználat implementálása, végül a nemzeti és/vagy regionálisan érdekelt felek részvételi folyamatainak meghatározása. Mindezek a célok alapját jelentik a projektben érdekelt szereplők közötti párbeszédnek és eredményeinek, ezért meghatározó fontosságúak a projekt számára.

 • Érintettek nemzetközi szintű részvétele

Cél a regionális/nemzeti tapasztalatok cseréje, a nemzetközi szinergiák fejlesztése a kölcsönös tanulás, valamint az érdekelt felek véleményének megvitatására létrehozott nemzetközi csoport révén, a projekt befejezését követő időszakban is, melyet a CERREC projekt a kialakítás alatt álló hivatalos állásfoglalásában is támogat.

 • „Jó gyakorlatok” adatbázisa

A CERREC keretein belül egy, jó példákként szolgáló gyakorlatokat összesítő adatbázis is kidolgozásra kerül, ahol a sikeres rendszerek és vállalkozások bemutatására kerül sor Közép-Európán belülről és kívülről egyaránt. Az adatbázis a CERREC weboldaláról lesz a későbbiekben elérhető (www.cerrec.eu).

 • Nemzeti jelentések az újrahasználat keretfeltételeiről

A nemzeti jelentések célja az újrahasználati tevékenységekre vonatkozó specifikus keretfeltételek dokumentálása a résztvevő közép-európai országokban. A nemzeti háttérre és valós helyzetre vonatkozó vizsgálatokra már sor került: a projektben résztvevő országok jelentésekben gyűjtötték össze az érintett hulladékáramokra vonatkozó információkat, újrahasználati egységek számát, felmérték a piaci potenciált és az országra vonatkozó társadalmi-gazdasági állapotokat. A jelentések alapján egy összefoglaló tanulmány készül.

 • A rendszer próbajellegű bevezetése

2012 végére legalább négy közép-európai régióban kezdődik meg a rendszer kísérleti alkalmazása. Ennek célja, hogy betekintést nyújtson az implementációs folyamatokba (sikertényezők, akadályok), valamint a további implementációk számára valós, hasznos kimenetekkel szolgáljon (pl. üzleti tervek, az implementációs folyamat fejlesztésére vonatkozó javaslatok, szerepek leosztása és felelősségi körök meghatározása). A kísérleti időszak alatt a rendszer működésének, valamint a kidolgozott minőségi előírások és követelmények alkalmazhatóságának a megfigyelésére is sor kerül.
Az első eredmények további részleteiről az alábbi cikkekből tájékozódhat.

 • Akkreditált Felújító és Újrahasználati központok implementációs kézikönyve

A kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson az érdeklődő szervezetek, hatóságok számára a felújító és újrahasználati tevékenységek hálózatának kiépítésében, ami a nemzeti hulladékgazdálkodási szabályozásoknak megfelelően akkreditálható.

A végleges kialakítás alatt álló kézikönyv tartalma a tervek szerint a következő: újrahasználati központ és hálózat modellek, az implementáció pénzügyi vonzatainak leírása, a modell kommunikációs koncepciója, jogi és egyéb háttér információ. A kézikönyv végleges verziója a kísérleti jellegű alkalmazás értékeléséből származó javaslatokon alapszik, amit a webes CERREC eszköztárban és a csereplatformon is publikálásra kerül.

 • Újrahasználati hálózatok és központok minőségmenedzsmentje és akkreditációs rendszere

A Felújító és Újrahasználati hálózatok és központok feladata a minőségmenedzsment biztosítása. Ennek érdekében minőségügyi szabványok kerülnek kidolgozásra az újrahasználati folyamatra vonatkozóan, valamint a minőségi igények meghatározására a folyamat minden egyes lépcsőjén. A minőségügyi szabványokon alapuló regionális felújító és újrahasználati hálózatok és központok moduláris akkreditációs rendszere a nemzeti/regionális szinten érdekelt csoportok találkozóján kerül a későbbiek során kialakításra. Ez a minőségmenedzsment rendszer tartalmazni fogja az újrahasználati folyamat minden egyes lépésére vonatkozó minőségi kritériumokat.

 • Nemzetközi felújító és újrahasználati csereplatform

A web alapú nemzetközi felújító és újrahasználati csereplatform kialakítása az egyik legfontosabb eleme a projektnek, amely biztosítja a projekt zárása után is a CERREC partnerek együttműködését.

Ez a nemzetközi csereplatform az újrahasználathoz szükséges ismeretanyagot és információkat is biztosít a felújító szolgáltatásról. Ahhoz, hogy minden régió igényét ki tudják elégíteni, szükséges egy olyan csereplatform kialakítása, amely tartalmazza az újrahasználatba vehető hulladékok, használt alkatrészek, felújított termékek adatbázisát.

Főbb témák 2012 hátralévő részére

A 2012-es év hátralévő részében a CERREC csapata a projekt témáinak további kiterjesztésén túl a nemzeti szinten érdekelt felek részvételének támogatásán is dolgozik. Az újrahasználat implementálásának kedvező feltételei, valamint az érvek és ellenérvek az összes releváns, érdekelt fél részvételével workshop-okon kerülnek megvitatásra. A nemzeti szinten résztvevő csoportok mellett a nemzetközi, külső szakértői csoport találkozójára is sor kerül, csakúgy, mint az implementációs kézikönyv előzetes verziójának gyakorlatba történő átültetésére és a kísérleti alkalmazás négy régióban történő bevezetésére egyaránt.

A Felújító és Újrahasználati központok minőségi szabványokon alapuló akkreditációs rendszerének előkészítése és a felújításra és újrahasználatra vonatkozó nemzetközi csereplatform első verziójának kidolgozása is az idei év egyik fő tevékenységét képezi.

A CERREC partneri és szakértő találkozói

2012-ben már két partnertalálkozóra került sor. Az első Olaszországban, Asti városában került megrendezésre 2012. február 20 és 21 között. A második általános nemzetközi találkozónak Lengyelország Toruń városa adott otthont 2012. június 4 és 6 között. A találkozókon a projektpartnerek bemutatták az eddigi eredményeiket és a projekt előrehaladásához szükséges további lépéséket részletesen megvitatták. A CERREC első terveit és stratégiáját ezeken a találkozókon beszélték meg, ilyen például a web alapú kommunikációs platform, a „Jó gyakorlati példák” adatbázisának kialakítása, az újrahasználatra vonatkozó feltételek meghatározásának folyamata a résztvevő országokban. Ezeken túlmenően a projekt csapata meghatározta a projekt fő kimeneteleit, így az implementációs kézikönyv próbaverzióját, az újrahasználati folyamat minőségügyi szabványainak kialakítását, valamint a nemzetközi csereplatform kezdeti koncepcióját.

Külső szakértői találkozó

Az első, külső szakértői találkozóra 2012. június 6-án került sor a lengyelországi Toruń városában, amely az egyik legjobban várt esemény volt. Az EAB (Expert Advisory Board), azaz a külső tanácsadói testületet azzal a céllal hozták létre már a projekt indulásakor, hogy felülvizsgálja az elért eredményeket a szakmai megvalósíthatóság és fenntarthatóság szempontjából. Az EAB szakértői a projekt teljes implementációjának felügyeletét is végzik.
A találkozón számos külső, hulladékgazdálkodási szakember képviseltette magát csaknem az összes partnerországból.

A külső tanácsadói testület tagjainak rövid bemutatkozását követően a CERREC projekt céljai, eddig elért eredményei és továbbiakban tervezett tevékenységei kerültek bemutatásra.

A találkozón a szakértői testület számára bemutatásra kerültek az újrahasználat keretfeltételeiről szóló nemzeti jelentések főbb eredményei, valamint az újrahasználati hálózatok és központok implementációs modellje. A megbeszélés értékes részét képezte az újrahasználat, mint a hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó definíció és annak helyzetének megvitatása.

A külső szakértői találkozó eredményei

Összefoglalva elmondható, hogy a közép-európai országok között, az újrahasználati rendszerek bevezetésével érintett területek aktuális helyzetük tekintetében jelentős eltéréseket mutatnak, így a törvényhozás keretei és feltételei, sőt még az implementáció státusza is más és más a projekt által érintett országokban. Ezen különbözőségek miatt szükséges a megfelelő tapasztalat- és tudáscsere a projekt partnerei között, valamint a külső tanácsadói testület szakértői támogatása.

Évente két alkalommal kerül sor a külső tanácsadói testület ülésére. A testület felméri az összes partnerország érdekelt szereplőinek az egyedi érdekeit, igényeit és támogatja az újrahasználat implementációját a résztvevő országokban. A következő külső szakértői találkozó 2012. szeptember 27-én kerül megrendezésre Budapesten. További információkért keresse országának projekt partnerét!

A nemzeti keretfeltételekről szóló kérdőívek eredményei

Mik a keretfeltételei az újrahasználat megvalósításának Közép-Európában?

A CERREC projekt egyik fontos állomása az újrahasználatra vonatkozó aktuális nemzeti keretfeltételek felmérése volt a projekt által érintett országokban. A felmérés az alábbi témaköröket fedi le:

 • Jogi szabályozás – a HKI (2008/98/EC) nemzeti implementációjának státusza, amely megköveteli az újrahasználati tevékenységek kialakítását;
 • Környezet – becslések az újrahasználatra alkalmas hulladékok mennyiségére és a kapcsolódó hulladékgazdálkodási struktúrákra vonatkozóan;
 • Szociális feltételek – a szociális, foglalkoztatási feltételek, azok igényei és potenciálja;
 • Oktatás – a meglévő újrahasználattal kapcsolatos programok felmérése;
 • Jelenlegi helyzet – felülvizsgálni a jelenlegi újrahasználati struktúrákat, valamint felmérni az érdekelt szervezeteket és vállalkozásokat;
 • Lakosság tájékozottsága – a lakosság általános vélekedésének a felmérése az újrahasználatról és együttműködési szándékukról;
 • Gazdasági feltételek és piaci potenciál – az újrahasznált termékek keresletének és kínálatának, valamint az újrahasználati hálózat tevékenységeinek általános céljai és az elemzése.

Minden partnerországban készült egy, a fenti témaköröket magába foglaló jelentés, melyek alapjául szolgálnak egy összegfoglaló tanulmány összeállításához.

A projektben érintett Közép-európai országokban az újrahasználati törekvések aktuális helyzetét az alábbi táblázat foglalja össze:

Projekt partnerek következtetéseinek összefoglalása a kapcsolódó témában

AT HU IT SK PL DE CZ
Jogszabályozás Előnyös Semleges Előnyös Semleges Semleges Semleges Semleges
Környezet Előnyös Előnyös Előnyös Semleges Semleges Semleges Semleges
Foglalkoztatás Előnyös Előnyös Előnyös Előnyös Előnyös Előnyös Előnyös
Hulladékkezelés jelenlegi helyzete Előnyös Semleges Semleges Semleges Semleges Semleges Semleges
Lakossági felhívás Semleges Előnyös Semleges Előnyös Semleges Semleges Előnyös
Gazdasági feltételek és piaci potenciál Előnyös Előnyös Semleges Semleges Előnyös Előnyös Semleges

Ahogy látható, az újrahasználati hálózatok tevékenységeire vonatkozóan jellemzően nem állnak rendelkezésre konkrét adatok, információk. Minden projekt partner megítélése szerint országukban többnyire pozitív az újrahasználati hálózatok és központok kialakításának foglalkoztatási szempontból történő megítélése. A leginkább szkeptikus megítélésű terület a hulladékgazdálkodási rendszerek jelenlegi helyzete: az újrahasználati rendszerek jellemzően az összes közép-európai országban fejletlenek, főként a keleti országokban. Jogi oldalról nézve is több országban problémásnak látják a helyzetet. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy azokban országokban sincs kellőképpen támogatva az újrahasználat, ahol már nemzeti törvényekbe iktatták az újrahasználatra való törekvéseket.

Az eredmények alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az újrahasználatot népszerűsítő PR-tevékenység fokozására is szükség van. Bár jelentős az igény egész Közép-Európában az (újra)használt termékekre, de az ismeretek hiányosak az adományozási, felújítási és javítási lehetőségekről és gyűjtőrendszerekről. A használt termékekkel kapcsolatban az alábbi fő szempontok fogalmazhatóak meg:

 • Termékmarketing, termékminőség és garancia, amelyeket elfogadott, általánosan alkalmazható minőségi szabványok szerint lehet javítani és ezekről a közvéleményt tájékoztatni.
 • A még működő, de már elavult, vagy a nem megfelelő módon (sérülésmentesen) begyűjtött újrahasználatra alkalmas termékek jelentős mennyisége válik ténylegesen hulladékká, ami az újrahasználatba vehető termékek hiányához vezet.

Figyelembe véve az újrahasználat megvalósíthatóságának pénzügyi oldalát, az újrahasználható termékek kezelése során jelentkező személyi költségek meghatározóak. Ennek egyik lehetséges támogatása a munkanélküliek és fogyatékkal élők foglalkoztatása lehet. A fejlettebb közép-európai országokban már vannak ilyen kezdeményezések, amelyek támogatása általában regionális alapokból történik.

A nemzeti jelentések eredményei szerint nagy az igény és hajlandóság az újrahasználati központok és hálózatok kialakítására. Van néhány olyan nehézség, amiket kezelni és irányítani kell tudni. Ezek megoldása révén vezethet az út egy sikeres újrahasználati üzleti tevékenységhez európai tagállamokban.


Illusztráció: egy Graz-i használtcikkeket árusító üzlet

– Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

Papírról a gyakorlati alkalmazásba – az első próbaalkalmazások kezdete

A CERREC keretében két osztrák tartományban, Burgenlandban és Tirolban indul el az első két kísérleti célú megvalósítás. Mindenekelőtt az érdekelt felek bevonásával egy csoport került létrehozásra azzal a céllal, hogy az újrahasználati tevékenységek regionális kialakítására a legmegfelelőbb megoldást találják meg.
Az osztrák projektpartnerek (ARGE és ATM) már több workshop-ot szerveztek Burgenlandban és Tirolban egyaránt az újrahasználati központok kialakítása és támogatása érdekében. A középpontban a különböző háttérrel, adottságokkal és elképzelésekkel rendelkező szereplők koordinációja és a közös célok és a megvalósításhoz vezető út meghatározása állt.

A partnerek a helyi szereplőkkel és szakértőkkel (hulladékkezelő hatóságok képviselői és szociális foglalkoztató vállalkozások) karöltve megvitatták és értékelték a koncepciókat, a meglévő feltételrendszereket és a hálózatban résztvevők potenciáljait és kapacitásait annak érdekében, hogy mindkét tartományban megtalálják a felújító és újrahasználati központok és hálózatok kialakítására alkalmas stratégiákat. A stratégiák végleges formájukban tartalmazni fogják pl. a korlátozott kapacitásokra és újrahasználatba vehető termékek rendelkezésre állásásának hiányára, valamint a jogi korlátozásokra visszavezethető problémák kezelésére vonatkozó megoldásokat egyaránt.

A végleges cél az implementációt elősegítő üzleti terv kidolgozása, valamint a két kísérleti rendszer elindítása az érintett tartományokban.

– ARGE Waste Prevention, Resources Protection and Sustainable Development Ltd.

TransWaste záró konferencia

“Kevesebb hulladék, több erőforrás – az Újrahasználati és Informális szektor Európában”

2012. szeptember 24. és 25. között kerül megrendezésre Budapestes a közép-európai TransWaste projektzáró konferenciája. A rendezvény célja, hogy összehozza a hulladékkezeléshez kapcsolódó újrahasználat és/vagy informális szektor szakembereit, szervezeteit, hogy lehetőségük legyen különböző esettanulmány és megoldások révén többet megtudni az újrahasználatról és, kiemeltképp az informális szektort szem előtt tartva, a felmerülő kérdéseket megvitatni. A nemzetközi tapasztalatcsere mellett a TransWaste projekt főbb eredményei és esettanulmányai is bemutatásra kerülnek.

További információk az alábbi dokumentumban érhetőek el.

A Project konzorciuma

Vezető partner és pénzügyi menedzsment
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Austria
Kapcsolattartó: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefon: +43 5242 62400-26

Projekt koordinátor és a Felújító és Újrahasználati Központok feladat felelőse
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Austria
Kapcsolattartó: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefon: +43 (0)316 71 23 09

Kommunikáció, tudásmenedzsment és disszemináció feladat felelőse
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praha, Czech Republic
Kapcsolattartó: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefon:: +420 773 796 380

Érdekeltek, szakértők részvétele feladat felelőse
Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.;
Miskolc, Hungary
Kapcsolattartó: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefon: +36.46 560-119

Minőségmenedzsment és akkreditáció feladat felelőse
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Germany
Kapcsolattartó: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefon: +49(0) 30 28 30 58 10

Nemzetközi platform feladat felelőse
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Italy
Kapcsolattartó: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefon: +390 141 532 516


További partnerek

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship;
Torún, Poland
Kapcsolattartó: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefon: +48 566 218 505

Province of Rimini;
Rimini, Italy
Kapcsolattartó: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefon: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovakia
Kapcsolattartó: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefon: +421 57 29 65 37

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu