Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter HU 1/2011
Newsletter

JOBB MINT AZ ÚJ: Újrahasználati Központok és Hálózatok kialakítása

A CERREC (Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks) projekt 2011. áprilisában indult, a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERDF társfinanszírozásával.

9 partner szervezet Európa 7 országából (Ausztria, Cseh Köztársaság, Lengyelország Magyarország, Németország Olaszország, és Szlovákia) együttesen dolgoz ki a nemzeti jogszabályokba átültetendő Hulladék Keretirányelv (HKI) elvárásait kielégítő megvalósítást. A projekt vezetője az osztrák ATM (Abfallwirtschaft Tirol Mitte Gmbh).

Az érdekeltek bevonása nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt elengedhetetlen feltétele az újrahasználattal kapcsolatos stratégiák kidolgozásában. A partnerség kialakítása során a regionális és nemzeti szinten érdekelt csoportok nemzetközi szintű érdekcsoportot formálnak a tapasztalatok, tudás és ajánlások megosztására, megismertetésére, mind gyakorlati, mind politikai szinten.

Újrahasználat: új fogalom a hulladékmenedzsmentben

A HKI a hulladékkezelésbe új fogalmat vezet be, az “újrahasználatra való előkészítés” műveletét. A fő cél a hulladék keletkezésének megelőzése oly módon, hogy a berendezéseket felújítva használtcikket állítanak elő. Ezután a helyi hulladékgazdálkodási rendszerekben történő gyakorlati megvalósítás az elérendő cél, azaz a felújító és újrahasználati központok megvalósítása nemzeti szinten.

A CERREC projekt célja, hogy előre mozdítsa a széleskörű újrahasználat megvalósítását, és azt a hulladékkezelés releváns alapelemévé tegye.

A projektről

A CERREC célja, hogy fejlesztési stratégiákat és eszközöket (koncepció, minőségbiztosítási elvek, kézikönyvek, akkreditációs rendszer) biztosítson az újrahasználat HKI elveit kielégítő megvalósításához, illetve népszerűsítse az újrahasználatot, ezáltal csökkentve a keletkező hulladék mennyiségét, illetve a természeti erőforrások kihasználását, meghosszabbítva a termékek életciklusát. Emellett a projekt hozzájárul a foglalkoztatási és a szociális helyzet javításához mind helyi, mind regionális szinten.

Főbb tevékenységek

  • hazai környezet feltérképezése az újrahasználati és felújító központok, továbbá a hálózat szemszögéből (hulladékáramok, gyakorlati megvalósítások, piaci igények, érdekeltek, szakértők, stb.)
  • hazai és nemzetközi érdekeltek bevonása a projekt munkájába (a hazai megvalósítás lehetőségeinek vizsgálata, stratégia kidolgozása, szakértők tapasztalatainak, véleményének ütköztetése, véleménycsere)
  • akkreditációs folyamatok és minőségellenőrzés kidolgozása az újrahasználatra előkészítés folyamatára
  • nemzetközi együttműködés kialakítása az újrahasználat terén a minőségellenőrzés és hulladékszállításra vonatkozó jogszabályok alapján
  • eszköztár (útmutatók, kézikönyvek, stratégiák, gyakorlatban bevált módszerek ismertetése) kidolgozása a regionális újrahasználati és felújító központok kialakításához a nemzeti jogszabályok és a HKI elveinek megfelelően, figyelembe véve a helyi elvárásokat, igényeket

CERREC online

A projekt honlapján (www.cerrec.eu) naprakész információt találhatnak általában az újrahasználat kérdésköréről, a hulladékkezelés aktualitásairól és a projekt céljairól, előrehaladásáról.

A Project konzorciuma

Vezető partner és pénzügyi menedzsment
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Austria
Kapcsolattartó: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefon: +43 5242 62400-26

Projekt koordinátor és a Felújító és Újrahasználati Központok feladat felelőse
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Austria
Kapcsolattartó: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefon: +43 (0)316 71 23 09

Kommunikáció, tudásmenedzsment és disszemináció feladat felelőse
CZ Biom - Czech Biomass Association (CZ Biom);
Praha, Czech Republic
Kapcsolattartó: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefon:: +420 773 796 380

Érdekeltek, szakértők részvétele feladat felelőse
Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.;
Miskolc, Hungary
Kapcsolattartó: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefon: +36.46 560-119

Minőségmenedzsment és akkreditáció feladat felelőse
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlin, Germany
Kapcsolattartó: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefon: +49(0) 30 28 30 58 10

Nemzetközi platform feladat felelőse
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Italy
Kapcsolattartó: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefon: +390 141 532 516


További partnerek

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship;
Torún, Poland
Kapcsolattartó: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefon: +48 566 218 505

Province of Rimini;
Rimini, Italy
Kapcsolattartó: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefon: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovakia
Kapcsolattartó: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefon: +421 57 29 65 37

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu