Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter CZ 7/2014
Newsletter

Aktuální dění v rámci projektu:

Závěrečná konference projektu CERREC v Praze

Dne 4. listopadu 2014 proběhla Závěrečná konference projektu CERREC s podtitulem „Opětovné použití ve střední Evropě. Politika a příklady z praxe“. Místem konání této konference byla Praha. Tématem konference byla nejenom prezentace úspěchů, které byly v rámci projektu dosaženy, ale také zmínění výzev, které doposud v oblasti opětovného použití čekají na své zdolání.
Více než 120 lidí, včetně 15 zahraničních odborníků se rozhodlo pro navštívení této akce.
news7
Matthias Neitch (RepaNet) na konferenci CERREC, Praha (2014)

Čtěte více >>

AKTIVITY v rámci opětovného použití:

Pestrá paleta pilotních aktivit v rámci projektu CERREC

Během realizace projektu CERREC se partnerům podařilo ve středoevropském regionu iniciovat či podpořit velmi rozmanité pilotní aktivity v oblasti opětovného použití. Většina z nich byla představena, ať již ve formě prezentací či plakátu představena na závěrečné konferenci projektu. Pro ty, kdo se nemohli dostavit, vybíráme čtyři z těchto projektů (z Maďarska, Itálie, Slovenska a Česka) a krátce je představujeme. news5
Pilotní aktivita e-reuse, Budapešť, Maďarsko (2014)

Čtěte více >>

UDÁLOSTI v rámci opětovného použití:

Závěrečné mezinárodní setkání projektu CERREC

Po více než 3,5 letech spěje Středoevropský projekt CERREC ke svému konci. Poslední měsíce a roky utekly rychle. Na závěrečném Mezinárodním setkání (GTM) si všech devět projektových partnerů připomnělo velmi úspěšnou implementaci tohoto projektu. news3
Závěrečné mezinárodní setkání Praha, Česká republika (2014)

Čtěte více >>

Interview:

Rozhovor s účastníkem pilotního projektu v Polsku

Interview s Danielem Brożkem, prezidentem Sítě chráněných dílen ve vojvodství  Kowalewo Pomorskie, které jsou provozovány organizací Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jde o organizaci, která spolupracuje s Kanceláří maršálka vojvodství Kowalewo Pomorskie, jež je partnerem projektu CERREC. Rozhovor objasňuje, proč je užitečné elektroodpad opravovat a znovu používat. news2
Daniel Brożek, prezident Sítě chráněných dílen v oblasti Kowalewo Pomorskie

Čtěte více >>

AKTIVITY v rámci opětovného použití:

Mezinárodní výměnná platforma

Mezinárodní výměnná platforma (Transnational Exchange Platform) je jedním z hlavních výstupů projektu CERREC.

První zárodek platformy vznikl v roce 2012 akvizicí domény www.reuse-repair.eu. Několik měsíců poté, vytvořila PP6, díky spolupráci s projektovými partnery a podpory ze strany odborníků na tvorbu webu, první návrh podoby platformy. Ten byl vzápětí předložen partnerům k posouzení.

news1
Mezinárodní výměnná platforma, CERREC projekt (2014)

Čtěte více >>

Projektový team

Vedoucí partner a finanční manažer
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakousko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefon: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu, Centra a sítě pro opravy a opětovné využití
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakousko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefon: +43 (0)316 71 23 09

Komunikace, znalostní management a rozšiřování projektu
CZ Biom – České sdružení pro biomasu (CZ Biom);
Praha, Česká republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefon: +420 773 796 380

Zapojení zájmových skupin
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefon: +36 46 560-119

Management kvality a akreditační systém center a sítí opětovného použití
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlín, Německo
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefon: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma mezinárodní spolupráce pro opravu a opětovné použití
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Itálie
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefon: +390 141 532 516


Ostatní partneři

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship;
Torún, Polsko
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefon: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Itálie
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefon: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefon: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu