Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter CZ 6/2014
Newsletter

Nedávné dění v rámci projektu:

5. setkání expertní poradní komise projektu v Berlíně

8. dubna 2014 se v Berlíně uskutečnilo poslední setkání expertní poradní komise (EAB) projektu CERREC. Celkem 27 expertů a projektových partnerů na něm řešilo současné pilotní aktivity v Rakousku a Itálii a dvě legislativní stanoviska z dílny platformy RREUSE (www.rreuse.org) souvisejících se “standardy přípravy na opětovné použití” a s “akreditovanými sítěmi opětovného použití”. obr1
Setkání EAB projektu CERREC v Berlíně (2014)

Čtěte více >>

NEWS:

Standardy kvality pro centra a sítě pro opravy a opětovné použití

Příručka projektu CERREC o zajištění kvality v rámci procesního řetězce opětovného použití

Jedním z hlavních cílů projektu CERREC je vytvořit transparentní a univerzální standardy kvality, které by mohly být použity ve všech partnerských zemích. Tyto společné normy pomohou smazat rozdíly v ekologických standardech a místních ekonomických podmínkách, a zároveň mohou zvýšit objem opětovně použitých výrobků.

Pracovní balíček č. 5 (WP5) se věnuje definici a návrhu standardů kvality pro  centra a sítě pro opravy a opětovné použití, tak aby byly aplikovatelné v jednotlivých zemích partnerů projektu.

obr1
Procesně orientovaný systém řízení jakosti podle ISO 9001:2008, Příručka zajištění kvality v rámci procesního řetězce opětovného použití

Čtěte více >>

Problematika přeshraniční přepravy odpadu a použitého zboží z pohledu Rakouska

Segment opětovného použití v Evropě roste. Bohužel tak, jako každé jiné odvětví má i toto své nešvary. Konkrétně se jedná o vývoz odpadu či dokonce nebezpečného odpadu deklarovaného jako použité zboží do Afriky, Asie, nebo Východní Evropy. Osoby zodpovědné za tyto přesuny se tak ilegálním exportem lacino zbavují odpadu v ekonomicky méně rozvinutých zemích, přičemž obcházejí evropskou odpadovou regulaci. Zároveň je toto zboží často s velmi negativními environmentálními a zdravotními riziky recyklováno, nebo dokonce likvidováno jako odpad, místo, aby bylo opětovně použito.

Čtěte více >>

AKTIVITY v rámci opětovného použití:

Re-Use Box – sběrný systém pro malé zboží

Reportáž z pilotní aktivity projektu v rakouském Štýrském Hradci

Rakouský projektový partner BAN sozialökonomische BetriebsgmbH vytvořil v rámci pilotních aktivit souvisejících s rozvojem center a sítí pro opravy a opětovné použití v Evropě unikátní pomůcku jménem Re-Use Box. S podporou města Štýrský Hradec a Úřadu zemské vlády spolkové země Štýrsko BAN vytvořil nový sběrný systém ve formě kartonových krabic na odpad resp. výrobky určené pro opětovné použití. Během první pilotní fáze (každoročního úklidu jako prevence vytváření odpadu) byl Re-Use Box představen partnerům a především obyvatelům Štýrského Hradce. obr1
Obchod BAN v Štýrském Hradci nabízející opětovně použitelné zboží, jedno ze stálých distribučních míst krabic Re-Use Box

Čtěte více >>

UDÁLOSTI v rámci opětovného použití:

Pozvánka do Prahy na závěrečnou konferenci projektu CERREC

Opětovné použití ve Střední Evropě – Politické předpoklady a příklady z praxe

V Praze se 4. listopadu 2014 uskuteční mezinárodní konference projektu CERREC s názvem „Opětovné použití ve Střední Evropě – Politické předpoklady a příklady z praxe“. Konference přivítá odborníky i veřejnost, které zajímají dosavadní úspěchy, ale i přetrvávající výzvy a otevřené otázky ohledně budoucnosti sítí a center pro opravy a opětovné použití.

Podzimní konference nabídne jedinečnou příležitost pro státní správu, obce, soukromý sektor, nevládní organizace a experty z různých oborů, aby společně diskutovali a nacházeli cesty, jak z opětovného použití učinit přirozenou a plnohodnotnou součást politik, opatření a iniciativ v rámci odpadového hospodářství v EU.

obr1

Čtěte více >>

Rakouská konference o opětovném použití 2014 ve Štýrském Hradci

Rakouská konference o opětovném použití 2014 se uskuteční druhého července ve Štýrském Hradci. Organizována je institucí ZERO WASTE AKADEMIE a bude se jednat o nejvýznamnější událost v rámci opětovného použití v Rakousku. Návštěvníci se mohou těšit na experty z Belgie, Francie, Německa a z “domácího” Rakouska a jejich prezentace. Součástí akce bude i diskuse o aktivitách a vývoji segmentu a o stavu implementace opětovného použití v Evropě jak na národní, tak i regionální úrovni. obr1

Čtěte více >>

REDESIGN+ AWARD 2014 – Výzva pro podání redesignových a inovativně přepracovaných výrobků

REuse & REdesign Plus
V rámci Programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Maďarsko 2007-2013 byl vyhlášen třetí ročník soutěže REdesign+ AWARD. Oznámení určeno pro designéry a studenty z celé Evropy.

Čtěte více >>

CERREC projektové setkání:

7. Mezinárodní projektové setkání v Berlíně

V Berlíně se 8. a 9. dubna uskutečnilo předposlední projektové setkání. Tato akce – uspořádaná německým projektovým partnerem bag Arbeit – přinesla kromě tradičních témat, která nastoluje každé nadnárodní projektové setkání, i nové zajímavé diskuse v rámci expertní poradní komise projektu (více čtěte zde).

9. dubna měli projektoví partneři a externí odborníci možnost navštívit místní sociální firmu FAIRKAUFHAUS, která se zaměřuje na zaměstnávání a integraci lidí s duševním onemocněním v centru pro opětovné použití textilu, nábytku a drobných bytových doplňků.

obr2
projektový tým během mezinárodního projektového setkání v Berlíně.

Čtěte více >>

Projektový team

Vedoucí partner a finanční manažer
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakousko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefon: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu, Centra a sítě pro opravy a opětovné využití
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakousko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefon: +43 (0)316 71 23 09

Komunikace, znalostní management a rozšiřování projektu
CZ Biom – České sdružení pro biomasu (CZ Biom);
Praha, Česká republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefon: +420 773 796 380

Zapojení zájmových skupin
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefon: +36 46 560-119

Management kvality a akreditační systém center a sítí opětovného použití
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlín, Německo
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefon: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma mezinárodní spolupráce pro opravu a opětovné použití
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Itálie
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefon: +390 141 532 516


Ostatní partneři

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship;
Torún, Polsko
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefon: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Itálie
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefon: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefon: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu