Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter CZ 5/2013
Newsletter

Nedávné dění v rámci projektu:

Čtvrté setkání expertní poradní komise v Rimini

Nastartovat diskusi o akreditačním systému pro sítě pro opětovné použití v rámci projektu CERREC, to bylo hlavní téma 4. setkání expertní poradní komise (EAB), které proběhlo 6. listopadu 2013 v italském Rimini jako součást projektového setkání CERREC. obr1
Model akreditačního systému pro opětovné použití projektu CERREC

Čtěte více >>

Mezinárodní workshop akreditačního systému v Grazu

V rámci přípravy a testování akreditačního systému sítí a center pro opravy a opětovného použití pořádal rakouský partner projektu, ARGE, mezinárodní workshop na téma akreditačního systému, který proběhl ve dnech 10. až 12. září 2013 v Grazu. Během workshopu diskutovali zástupci partnerů projektu CERREC spolu s externími experty a členy EAB existující koncept akreditačního systému, standardy kvality a první chystané kroky pro vývoj tréninkového programu auditorů akreditačního systému.

Čtěte více >>

NOVINKY:

Nadnárodní výměnná platforma projektu CERREC

Jedním z klíčových výstupů projektu CERREC je vytvoření on-line Nadnárodní výměnné platformy pro opětovné použití a opravy (Transnational Exchange Platform for Repair & Re-Use). Jedná se o uživatelsky jednoduchý nástroj poskytující velké množství informací. Vedle dat o projektu, legislativních dokumentů, které s projektem souvisí, a novinek týkajících se opětovného použití poskytuje web pro registrované uživatele platformu pro nabízení produktů a služeb, ale i diskusní fórum pro sdílení znalostí či zájmů o opětovném použití.

Čtěte více >>

Výhody, které přináší lepší implementace evropské legislativy o odpadech

Partneři projektu CERREC v současné době pracují na Akčních plánech pro opravy a opětovné použití na národních, případně regionálních, úrovních. Ty by měly obecně podpořit místní zainteresované subjekty při plánování a zavádění opatření, která zajistí udržitelné odpadové hospodářství. Zejména ale také přispět k lepší implementaci požadavků evropské legislativy souvisejících s opětovným použitím.

Důležitost této iniciativy projektu CERREC jednoznačně podporují závěry studie Evropské komise nazvané „Implementace odpadové legislativy EU pro zelený růst“. Studie demonstruje benefity pro členské státy, které přináší důslednější implementace odpadové legislativy, ale také přináší kalkulace, že z kvalitnější odpadové legislativy napříč státy EU by mohlo významně profitovat nejen životní prostředí, ale také společnost a ekonomika.

Čtěte více >>

AKTIVITY v rámci opětovného použití:

Jde se do akce: síť pro opětovné použití v Tyrolích

Exkurze v Ho&Ruck

Zpráva o pilotních aktivitách v rakouském Tyrolsku

Ve spolkové zemi Tyrolsko byl díky spolupráci s projektem CERREC zahájen provoz nové sítě pro opětovné použití. Ačkoli se společnosti z oblastí odpadového hospodářství a sociálních ekonomik (WISE) k nápadu stavěly příznivě, proces založení takovéto sítě začal prakticky od nuly. Proto v roce 2012 začal ve spolupráci s místními zainteresovanými subjekty zabývajícími se odpadovým hospodářstvím a sociálními podniky kontrolovaný start s cílem definovat nejaktuálnější možnosti, potenciál opětovného použití a diskutovat možné formy spolupráce a pilotní aktivity. Díky tomu se v roce 2013 členové pracovní skupiny – sestávající se ze čtyř sociálních podniků a množství zástupců z oblasti odpadového hospodářství – shodli na realizaci 30 sběrných dnů opětovně použitelných produktů v různých obcích celé spolkové země Tyrolsko.

Čtěte více >>

UDÁLOSTI v rámci opětovného použití:

Shrnutí rakouské Konference o opětovném použití 2013

Rakousko hostilo jednu z mála konferencí věnovaných pouze problematice opětovného použití. Rakouská Konference o opětovném použití 2013 se uskutečnila 26. a 27. června v Grazu a soustředila se na dvě hlavní témata – “Opětovné použití na cestě k evropskému úspěchu” a “Opětovné použití textilu”. Akce, kterou organizovala ZERO WASTE ACADEMY společnosti ARGE, se zúčastnilo přibližně osmdesát zájemců z celé Evropy, kterým o iniciativách a aktivitách v rámci opětovného použití přednášeli experti z Belgie, Irska, Slovinska, Německa a Rakouska. Hlavní důraz přitom kladli na stav implementace této problematiky v Evropě.

Čtěte více >>

CERREC projektové setkání:

Šesté nadnárodní projektové setkání v italském Rimini

Již šesté projektové setkání se uskutečnilo 5. až 7. listopadu v italském Rimini. Organizátorem meetingu byla Provincie of Rimini a zlatým hřebem programu byla projektová konference “Sítě pro opětovné použití: zkušenosti ze střední Evropy” pořádaná v rámci veletrhu EcoMondo 2013.

Kromě běžné problematiky zahrnovalo setkání též shlédnutí pilotní aktivity “Rimini Riutilizza!”, kterou provádí provincie Rimini a setkání expertní poradní komise a účast na již zmíněné konferenci.

Čtěte si více >>

Shrnutí konference o standardech kvality, která proběhla na veletrhu EcoMondo

Konání 6. nadnárodního projektového setkání bylo úmyslně nastaveno tak, aby kolidovalo s veletrhem EcoMondo 2013, na kterém měla provincie Rimini svůj vlastní stánek. Možnost představení se širšímu publiku zároveň nabídla ideální prostor pro přichystání konference. Hlavními tématy konference bylo představení několika vybraných pilotních akcí zabývajících se různými aspekty projektu a hodnocení standardů kvality procesního řetězce opětovného použití. obr2
CERREC konference o standardech kvality, Rimini

Čtěte více >>

Projektový team

Vedoucí partner a finanční manažer
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakousko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefon: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu, Centra a sítě pro opravy a opětovné využití
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakousko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefon: +43 (0)316 71 23 09

Komunikace, znalostní management a rozšiřování projektu
CZ Biom – České sdružení pro biomasu (CZ Biom);
Praha, Česká republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefon: +420 773 796 380

Zapojení zájmových skupin
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefon: +36 46 560-119

Management kvality a akreditační systém center a sítí opětovného použití
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlín, Německo
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefon: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma mezinárodní spolupráce pro opravu a opětovné použití
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Itálie
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefon: +390 141 532 516


Ostatní partneři

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship;
Torún, Polsko
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefon: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Itálie
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefon: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefon: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu