Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter CZ 4/2013
Newsletter

Nedávné dění v rámci projektu:

Třetí setkání expertní poradní komise v Innsbrucku

13. března se v rámci projektu CERREC v rakouském Innsbrucku uskutečnilo třetí setkání expertní poradní komise (EAB) jako součást 5. meetingu partnerů projektu CERREC. Vedle zástupců projektových partnerů se setkání zúčastnili i odborníci zastupující soukromé společnosti, výzkumné ústavy i státní správu z každé ze zemí, které se na projektu CERREC podílí.

Čtěte více >>

NOVINKY:

Názor Evropanů na efektivní využívání zdrojů

Evropská komise v roce 2011 publikovala rozsáhlý průzkum “Postoj Evropanů k efektivnímu využití zdrojů“1, který se věnoval vnímání, postojům a postupům lidé v Evropské unii vůči efektivnímu využívání zdrojů, recyklaci a odpadovému hospodářství. Tato studie přinesla velmi zajímavé výsledky především v oblasti toho, jak Evropané vnímají použité výrobky tzv. z druhé ruky a co je k jejich nákupu motivuje. Průzkum byl založen na 27 164 výpovědích občanů (15 let a starší) ze všech sedmadvaceti zemí EU.
Ochota nakupovat produkty z druhé ruky (minimálně jeden z možných produktů); Zdroj: EU Commision, 2011

Čtěte více >>

AKTIVITY v rámci opětovného použití:

Reportáž z centra opětovného použití Ho&Ruck v rakouském Innsbrucku

Exkurze v Ho&Ruck
Během 5. nadnárodního projektového setkání, které se uskutečnilo v Innsbrucku, navštívili projektoví partneři a externí experti sociálně-začleňující společnost Ho&Ruck. Ta byla založena v roce 1984 a zaměřila se na začleňování dlouhodobě nezaměstnaných lidí zpět na pracovní trh.

Společnost má svou základnu v prodeji použitého zboží – „bleším trhu“, který se nachází na 1 001 metrech čtverečních. Jejím mottem je: “Oživujeme sny z druhé ruky”. Nabídka zboží, která je zde k dispozici, se sestává z nábytku, vybavení pro volný čas, drobné elektroniky a domácích přístrojů. Celý “řetězec” opětovného použití pak začíná u vyklízení bytů občanů, kteří se potřebují zbavit zbytečných věcí. Spolu s tím jsou přijímány dary od zákazníků/obyvatel přímo v obchodě. Všechny tyto produkty jsou následně nabízeny v Ho&Ruck.


Centrum opětovného použití Ho&Ruck, Innsbruck; Zdroj: www.horuck.at

Čtěte více >>

UDÁLOSTI v rámci opětovného použití:

Pozvánka na Konferenci o opětovném použití 2013 v Grazu

26. a 27. června se v rakouském Grazu (Štýrsko) uskuteční Konference o opětovném použití 2013. Bude ji pořádat ZERO WASTE AKADEMIE. Program prvního dne se bude soustředit na téma “Opětovné použití na cestě k evropskému úspěchu”, tedy hodnocení toho, jak probíhá proces praktické implementace opětovného použití v dnešní Evropě. Experti z Belgie, Irska, Německa a Rakouska představí své iniciativy a aktivity, které souvisí s propagací opětovného použití.

Čtěte více >>

Pozvání na Odpadářský veletrh v Rimini – listopad/2013

EcoMondo 2013
Italské město Rimini bude od 6. do 9. listopadu 2013 hostit nejvýznamnější akci zaměřující se na zařízení a stroje pro zpracování všech druhů odpadů – mezinárodní veletrh EcoMondo 2013. Jedná se již o jeho 17. ročník a zabývá se využitím materiálů a energií a trvale udržitelným rozvojem.

Projekt CERREC se této akce samozřejmě zúčastní. Uspořádá konferenci o opětovném použití jakožto strategii směřující k minimalizaci produkce odpadu. Zároveň představí pilotní projekty, které se v rámci projektu uskuteční.

Všechny subjekty podílející se na projektu CERREC jsou samozřejmě na EcoMondo srdečně zváni. Zájemci naleznou kompletní program veletrhu ZDE: http://en.ecomondo.com. Datum konference CERRECu bude ještě upřesněno.

Čtěte více >>

CERREC projektové setkání:

Páté nadnárodní projektové setkání v Innsbrucku

Už 5. nadnárodní projektové setkání se uskutečnilo 13. a 14. května v rakouském Innsbrucku. Setkání bylo perfektně zorganizováno leadpartnerem projektu CERREC– organizací Waste Management Association Mid-Tyrol Ltd.

Kromě běžné projektové agendy se v rámci setkání uskutečnila exkurze do skvěle řízeného centra pro opětovné použití v Innsbrucku a setkání expertní poradní komise.

Čtěte více >>

Projektový team

Vedoucí partner a finanční manažer
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakousko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefon: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu, Centra a sítě pro opravy a opětovné využití
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakousko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefon: +43 (0)316 71 23 09

Komunikace, znalostní management a rozšiřování projektu
CZ Biom – České sdružení pro biomasu (CZ Biom);
Praha, Česká republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefon: +420 773 796 380

Zapojení zájmových skupin
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefon: +36 46 560-119

Management kvality a akreditační systém center a sítí opětovného použití
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlín, Německo
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefon: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma mezinárodní spolupráce pro opravu a opětovné použití
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Itálie
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefon: +390 141 532 516


Ostatní partneři

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship;
Torún, Polsko
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefon: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Itálie
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefon: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefon: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu