Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
CERREC CENTRAL EUROPE
REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS
Newsletter CZ 3/2012
Newsletter

Nedávné dění v rámci projektu:

Nadnárodní politické prohlášení projektu CERREC

Jedním z hlavních cílů projektu CERREC je dosáhnout mezinárodního konsensu zainteresovaných subjektů celé střední Evropy (Central Europe – CE) o tom, jak by se opětovné použití mělo rozvíjet a realizovat a jak by mělo být podporováno v rámci národních praxí CE. Trvalá účast nadnárodních zainteresovaných subjektů je vytvoření politického prohlášení, tzv. Transnational stakeholder policy statement, pro opětovné použití a opravy v rámci zemí střední Evropy.

Politické prohlášení zainteresovaných subjektů je hlavním výstupem projektu, který shrnuje názory projektových partnerů i expertní poradní komise. Tento dokument bude brzy k dispozici on-line k podpisu všech příznivců angažovaných v otázce opětovného použití.

Číst více >>

Druhé setkání expertní poradní komise v Budapešti

Druhé setkání expertní poradní komise (EAB) v rámci projektu CERREC proběhlo 26. září 2012 v Budapešti.

Setkání bylo zaměřeno na diskusi nad nejčastěji kladenými otázkami, které se doposud vyvstaly v průběhu spolupráce na projektu, ale také na diskusi nad návrhem Nadnárodního politického prohlášení projektu CERREC.

Číst více >>

NOVINKY:

Opětovné použití v Evropě startuje!

Projekt CERREC chce dosáhnout environmentálních, sociálních a ekonomických cílů podporou rozšíření trhu s opětovným použitím. Příklady a statistiky z celého světa, uvedené v článku publikovaném Michalem Lenem na webu RREUSE, naznačují, že tyto cíle jsou rozhodně zvládnutelné.

Podle Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP), citované v Lenově článku, je každý rok po celém světě likvidováno mezi 20 a 50 miliony tun odpadu z elektrických a elektronických zařízení. A obdobně to je i s použitým textilem a nábytkem. Sektor opětovného použití je ale bohužel v politické aréně až příliš často tím druhým v pořadí za recyklací, a to se následně odráží i v platných právních předpisech.

Číst více >>

AKTIVITY v rámci opětovného použití:

Zprávy o průběhu účasti zainteresovaných subjektů projektu CERREC ze zemí střední Evropy

Jednou z hlavních aktivit projektu CERREC je vzájemné propojení národních a mezinárodních expertů a zainteresovaných subjektů. Důvodem toho je snaha zajistit nejen přenos znalosti, příkladů dobré praxe a výměnu odborných znalostí, ale také hodnocení výstupů projektu a rozvoj know-how v průběhu projektu i po jeho skončení.

Proces zapojení zainteresovaných subjektů v rámci projektu již odstartoval v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku a na Slovensku. Tím, že v některých zemích byl již zahájen proces implementace postupů opětovného použití, dosáhl projekt CERREC na první metu.

Číst více >>

UDÁLOSTI v rámci opětovného použití:

Závěrečná konference projektu TransWaste v Maďarsku

TransWaste závěrečná konference “Méně odpadu, více zdrojů – opětovné použití a neformální sektor v Evropě” se konala od 24. do 25. září 2012 v Budapešti. Mezi 120 účastníky konference z 20 různých zemí bylo také několik partnerů projektu CERREC.

Významná část konference byla věnována tématům stávajících aktivit opětovného použití, možnostem integrace neformálních aktivit v oblasti opětovného použití a recyklace, ambicím na zlepšení opětovného použití v Evropě a možnostem kombinování opětovného použití a sociální ekonomiky.

Číst více >>

CERREC projektové setkání:

4. projektové setkání v Budapešti

4. nadnárodní setkání se konalo v Budapešti ve dnech 26. až 27. září 2012. Maďarský partner projektu, Bay Zoltán Nonprofit Ltd., zajistil perfektní organizaci zasedání. Za účasti všech partnerů projektu bylo 4. zasedání intenzivně využito k diskusi k aktuálnímu stavu realizace projektu v jednotlivých pracovních celcích a k plánování dalších kroků pro dosažení budoucích cílů.

Číst více >>

Projektový team

Vedoucí partner a finanční manažer
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol (ATM);
Schwaz, Rakousko
Kontakt: Christian Leonhartsberger; leonhartsberger@cerrec.eu
Telefon: +43 5242 62400-26

Koordinátor projektu, Centra a sítě pro opravy a opětovné využití
BAN Sozialökonomische BetriebsgmbH (BAN);
Graz, Rakousko
Kontakt: Sandra Meier; meier@cerrec.eu
Telefon: +43 (0)316 71 23 09

Komunikace, znalostní management a rozšiřování projektu
CZ Biom – České sdružení pro biomasu (CZ Biom);
Praha, Česká republika
Kontakt: Jan Doležal; dolezal@cerrec.eu
Telefon: +420 773 796 380

Zapojení zájmových skupin
Bay Zoltán Nonprofit Ltd.;
Miscolc, Maďarsko
Kontakt: Zsolt István; istvan@cerrec.eu
Telefon: +36 46 560-119

Management kvality a akreditační systém center a sítí opětovného použití
bag Arbeit e.V (bag Arbeit);
Berlín, Německo
Kontakt: Alina Simon; simon@cerrec.eu
Telefon: +49(0) 30 28 30 58 10

Platforma mezinárodní spolupráce pro opravu a opětovné použití
LAMORO Development agency (LAMORO);
Asti, Itálie
Kontakt: Sonia Abluton; abluton@cerrec.eu
Telefon: +390 141 532 516


Ostatní partneři

Kujawsko-Pomorskie Voivodeship;
Torún, Polsko
Kontakt: Dorota Olga Olszewska; olszewska@cerrec.eu
Telefon: +48 56 6218505

Province of Rimini;
Rimini, Itálie
Kontakt: Emilio Urbinati; urbinati@cerrec.eu
Telefon: +390 541 716 363

Slovak University of Technology in Bratislava (STU Bratislava);
Bratislava, Slovensko
Kontakt: Peter Križan; krizan@cerrec.eu
Telefon: +421 57296537

CERREC This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF.

Copyright © 2019 CERREC, All rights reserved.

Our mailing address is:
newsletter@cerrec.eu
  To unsubscribe from our maing list write email with subject “unsubscribe CERREC newsletter” to: unsubscribe@cerrec.eu