Czechia

Zúčastněné subjekty

Cílem projektu CERREC je zapojení široké skupiny příslušných národních i regionálních subjektů, kterých se problematika nakládání s odpady jakkoliv dotýká, do řešení projektu. Všechny relevantní subjekty a klíčoví aktéři, tedy i ti, kteří nejsou přímo projektovými partnery CERREC, se mohou účastnit pracovního procesu projektu CERREC díky zapojení se do národních pracovních skupin pro zúčastněné subjekty. Tito budou hodnotit všechny podstatné výstupy CERREC a tedy pomohou zajistit, aby všechny výstupy projektu měli vysokou využitelnost, relevanci a kvalitu a mohli být realizovány ve všech regionech.

Zúčastněné subjekty se budou mít také možnost podílet se v rámci mezinárodní kooperace těchto jednotlivých národních pracovních skupin na sladění rozdílů v oblasti nakládání s odpady a opětovného použití v rámci států Střední Evropy. Stejně taj jim tato mezinárodní spolupráce zúčastněných skupin dává příležitost získat cenné zkušenosti a know-how od partnerů, kteří mají v oblasti opětovného využívání odpadů již letité zkušenosti.

Během i po projektu bude CERREC budou také vytvářeny vhodné struktury pro spolupráci s nadnárodními skupinami zúčastněných subjektů a mezinárodní platformou pro výměnu opravených a opětovně použitelných produktů.

Za Českou republiku zakládá a řídí pracovní skupinu zúčastněných subjektů CZ Biom.