Czechia

Projektoví partneři

CERREC spojuje 9 organizací ze 7 evropských zemí:   

Vedoucí partner a finanční manažer
Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol | ATM
Schwaz, Rakousko

Koordinátor projektu, Centra a sítě pro opravy a opětovné využití
ARGE Waste Prevention, Resource Protection and Sustainable Development Ltd. | ARGE
Graz, Rakousko

Komunikace, znalostní management a rozšiřování projektu
CZ Biom – České sdružení pro biomasu | CZ Biom
Praha, Česká republika

Zapojení zájmových skupin
Bay Zoltán Foundation for Applied Research | Bay Zoltán
Miscolc, Maďarsko

Management kvality a akreditační systém center a sítí opětovného použití
bag Arbeit e.V | bag Arbeit
Berlin, Německo

Platforma mezinárodní spolupráce pro opravu a opětovné použití
LAMORO Development agency | LAMORO
Asti, Itálie

Ostatní partneři
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Torún, Polsko

Province of Rimini
Rimini, Itálie

Slovenská technická univerzita v Bratislavě | STU Bratislava
Bratislava, Slovensko