Czechia

Přidružení partneři

Přidružení partneři projektu CERREC zhodnotí dosažené výsledky projektu, přičemž hlavní důraz bude kladen na proveditelnost, udržitelnost, přenositelnost získaných výsledků a také kompatibilitu s evropskými a vnitrostátními právními předpisy a politikou týkajících se odpadového hospodářství vůbec.

Přidružení partneři mají poradní funkci v expertní poradní skupině projektu CERREC (tzv. Expert Advisory Board), což je mezinárodní poradní orgán, který je složená ze zástupců mezinárodní skupiny zúčastněných subjektů.

 

Přidružení partneři projektu CERREC:

z Rakouska
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management
Verein RepaNet

z České republiky
Praha, hl. m.

z Německa
Deutsche Umwelthilfe e.V. – Niederlassung Berlin

z Maďarska
ELECTRO-COORD Magyarorszag Nonprofit Ltd.

ze Slovenska
Ministry of Environment Slovak Republic
Slovak Environmental Agency
Recycling Fund
Association of cities and towns Slovak Republic