Czechia

Cíle

Hlavní výzvou projektu CERREC je, aby se sektor opětovného použití stal mainstreamem v rámci odpadového hospodářství, což by výrazně pomohlo zredukovat současné množství vznikajících odpadů. Cílem projektu je prodloužit životnost produktů a přispět tak k ochraně životního prostředí, udržitelnému využívání přírodních zdrojů, snížení emisí i redukci objemu odpadu, ale i vytvořit přidanou hodnotu na místní a regionální úrovni formou nových pracovních míst nebo snižováním sociálních rozdílů.

Specifickým cílem projektu je podpořit zakládání center a sítí pro opravy a opětovné použití odpadů na základě specifických podmínek každého zúčastněného státu Střední Evropy.

Proto bude připraven soubor nástrojů s pokyny, návody, strategiemi, akreditačními postupy a úspěšnými příklady z praxe, které pomohou při profesionalizaci současných a chystaných regionálních center a sítí pro opravy a opětovné použití.