Czechia

Aktivity

 Hlavní aktivity projektu CERREC:

  • definování národních rámcových podmínek pro zakládání center a sítí pro opravy a opětovné použití (tzn. že budou zhodnoceny relevantní zdroje odpadů, osvědčené postupy, mezery na trhu nebo koncepce služeb);
  • identifikace klíčových zájmových subjektů odpadového hospodářství na národní i mezinárodní úrovni a jejich zapojení do projektu;
  • vytvoření akreditačních postupů a standardů kvality pro tato centra, stejně jako standardy kvality pro odpadní produkty, které budou jako opravené nabízeny dále jako zboží;
  • založení mezinárodní platformy pro výměnu know-how, ověřených postupů i znovupoužitelných produktů a zbož;
  • příprava souboru nástrojů s pokyny, návody, strategiemi a úspěšnými příklady z praxe, které pomohou při profesionalizaci současných a chystaných regionálních center a sítí pro opravy a opětovné použití.