Czechia

Re-Use Box – sběrný systém pro malé zboží

29.5.2014
Re-use shop BAN in Graz, one of the permanent distribution point of the Re-Use Boxes

Obchod BAN v Štýrském Hradci nabízející opětovně použitelné zboží, jedno ze stálých distribučních míst krabic Re-Use Box

Reportáž z pilotní aktivity projektu v rakouském Štýrském Hradci

Rakouský projektový partner BAN sozialökonomische BetriebsgmbH vytvořil v rámci pilotních aktivit souvisejících s rozvojem center a sítí pro opravy a opětovné použití v Evropě unikátní pomůcku jménem Re-Use Box. S podporou města Štýrský Hradec a Úřadu zemské vlády spolkové země Štýrsko BAN vytvořil nový sběrný systém ve formě kartonových krabic na odpad resp. výrobky určené pro opětovné použití. Během první pilotní fáze (každoročního úklidu jako prevence vytváření odpadu) byl Re-Use Box představen partnerům a především obyvatelům Štýrského Hradce.

V období mezi 31. březnem a 26. dubnem 2014 byli zájemci přesvědčováni, aby si zdarma na vybraných místech pořídili vlastní Re-use Box. Tato část pilotního projektu se prolínala s místním každoročním úklidem a aktivitami podporujícími předcházení vzniku odpadů, které jsou příležitostí k zapojení obyvatel města do života obce. Všechny distribuční místa fungovala zároveň jako místa pro sběr, kde bylo možné naplněné krabice i vrátit. Během úvodní pilotní fáze bylo vytvořeno 16 sběrných míst, a 12 z nich zůstane na místě i po skončení projektu:

 • Obchod s opětovně použitelným zbožím BAN (stálé distribuční místo)
 • 8 Obchodů s opětovně použitelným zbožím Carla (stálé distribuční místo)
 • ARGE, Asociace prevence odpadu (stálé distribuční místo)
 • Öko-Service (stálé distribuční místo)
 • Recyklační dvůr Štýrský Hradec (stálé distribuční místo)
 • 2 obchodní centra: City Park a Center West
 • 2 soukromé společnosti: Štýrská agentura pro pracovní trh (AMS) a Knapp Logistics

Re-Use Box, prakticky kartonová krabice určená ke sběru výrobků určených k opětovnému použití měří 51 x 28 x 41 cm ve složeném stavu a vzhledem k materiálu, ze kterého je vyrobena, je možné ji využít opakovaně. Krabice jsou vyráběny štýrským producentem a jsou navrženy pro vysokou nosnost. Pro zlepšení možnosti přepravy, obsluhy a ukládání byly vzaty v potaz následující aspekty:

Cardboard Re-Use Box, 51 x 28 x 41 cm

Kartonová krabice Re-Use Box, 51 x 28 x 41 cm

 • Levná a ekologická výroba
 • Možnost opakovaného použití
 • Bezpečnost
 • Možnost využít povrch krabice pro propagaci tématu opětovného použití

Naplněnou krabici občané vrací do některého ze sběrných míst bez ohledu na to, ze kterého byla původně vyzvednuta. Po předání krabice se zaměstnanci sociálních společností BAN a Carla postarají o roztřídění a prodej opětovně použitelného zboží. Díky této jednoduché krabici je na světě systém sběru opětovně použitelného zboží menších rozměrů, který přispívá ke snižování plýtvání se zdroji, a též k vytváření “zelených” pracovních míst.

Hodnocení a budoucnost

Dle prvních hodnocení se 211 krabic z celkového počtu 2826 vrátilo zpět. Tyto uspokojivé výsledky ukazují potenciál opětovného použití a zároveň naznačují potřebu většího rozšíření Re-Use Box krabic po celém Štýrsku. Do budoucna je třeba se zaměřit na nova distribuční a sběrná místa a zároveň se promyslet, jak zapojit ještě více soukromých společností.

Pro vice informací jděte na: www.re-use.at.