Czechia

Standardy kvality pro centra a sítě pro opravy a opětovné použití

29.5.2014
Process-oriented quality management system by ISO 9001:2008, QM handbook

Procesně orientovaný systém řízení jakosti podle ISO 9001:2008, Příručka zajištění kvality v rámci procesního řetězce opětovného použití

Příručka projektu CERREC o zajištění kvality v rámci procesního řetězce opětovného použití

Jedním z hlavních cílů projektu CERREC je vytvořit transparentní a univerzální standardy kvality, které by mohly být použity ve všech partnerských zemích. Tyto společné normy pomohou smazat rozdíly v ekologických standardech a místních ekonomických podmínkách, a zároveň mohou zvýšit objem opětovně použitých výrobků.

Pracovní balíček č. 5 (WP5) se věnuje definici a návrhu standardů kvality pro  centra a sítě pro opravy a opětovné použití, tak aby byly aplikovatelné v jednotlivých zemích partnerů projektu.

Po prvním průzkumu uskutečněném za účelem určení kvalitativních nároků a po detailní analýze dostupné literatury popisující existující modely, se hlavní pracovní náplň WP5 zaměřila na vytvoření původní příručky projektu CERREC. Ta se věnuje zajištění kvality v rámci procesního řetězce opětovného použití, která by byla snadno aplikovatelná v rozličných centrech a sítích.

Ukázalo se, že podmínky ve všech sedmi zemích účastnících se projektu CERREC se velmi liší. Důvody je třeba hledat především v rozdílné legislativě související s opětovným použitím, a v rozdílném stavu implementace rámcové směrnice o odpadech (2008/98/EK). V důsledku toho všichni projektoví partneři dospěli k dohodě, že je pro projekt nejpřínosnější soustředit se v rámci WP5 na vytvoření flexibilního systému standardů kvality. Systém by měl být aplikovatelný v rámci jakéhokoli centra pro opětovné použití a opravy a modifikovatelný dle individuálních regionálních podmínek. Tím by byly splněny jak místní legislativní podmínky, tak očekávání spotřebitelů a zúčastněných subjektů.

Klíčem k zavedení společných standardů kvality bude vytvoření a úspěšná aplikace systému zajištění kvality v centrech pro opravy a opětovné použití dle výše zmiňované příručky. Díky tomu budou moci být procesy v rámci společností efektivně analyzovány, následně tak bude možné určit, co a jak v rámci centra či sítě vylepšit. Systém zajištění kvality se netýká pouze “jakosti“ konkrétních produktů, ale i chodu celé společnosti a procesů souvisejících s opravou zboží. Jedná se konkrétně o plánování, kontrolu, zajištění a zlepšování kvality.

Příručka byla prezentována na konference v rámci veletrhu “ECOMONDO 2013” v Rimini v Itálii. Návštěvníci zde mohli vidět jak samotnou příručku, tak procesní diagramy. Příručka ukazuje hlavní procesy, které probíhají v centrech pro opětovné použití: zadávání zakázek, repasování a opravy, testování a maloobchodní prodej. Její součástí jsou též relevantní prohlášení o politice v oblasti kvalitativních standardů a jejích cílech, dokumentace postupů v rámci organizace a konečně i interní dokumenty určené k zajištění efektivního plánování, provozu a řízení. Procesní diagramy pak jako příloha příručky mají pomoci usnadnit a strukturovat procesy v rámci jednotlivých center pro opětovné použití.

Příručka bude testována v rámci pilotních akcí projektu, a je již k dispozici ke stažení prostřednictvím webových stránek projektu CERREC (www.cerrec.eu\downloads\tools\).