Czechia

Pozvánka do Prahy na závěrečnou konferenci projektu CERREC

29.5.2014

Opětovné použití ve Střední Evropě – Politické předpoklady a příklady z praxecerrec logo

V Praze se 4. listopadu 2014 uskuteční mezinárodní konference projektu CERREC s názvem „Opětovné použití ve Střední Evropě – Politické předpoklady a příklady z praxe“. Konference přivítá odborníky i veřejnost, které zajímají dosavadní úspěchy, ale i přetrvávající výzvy a otevřené otázky ohledně budoucnosti sítí a center pro opravy a opětovné použití.

Podzimní konference nabídne jedinečnou příležitost pro státní správu, obce, soukromý sektor, nevládní organizace a experty z různých oborů, aby společně diskutovali a nacházeli cesty, jak z opětovného použití učinit přirozenou a plnohodnotnou součást politik, opatření a iniciativ v rámci odpadového hospodářství v EU.

Hlavním tématem jednodenní konference bude aktuální situace v oblasti opětovného použití na evropské i regionální úrovni, a zejména současná i připravovaná legislativa ovlivňující další rozvoj odvětví. Nejdůležitější přednášky a panelové diskuse se zaměří na zkušenosti a poznatky získané při propagaci opětovného použití v jednotlivých zemích, v často velmi odlišných společenských, ekonomických a legislativních podmínkách.

V průběhu dne budou rovněž představeny pilotní projekty a příklady dobré praxe a účastníci budou mít příležitost vzájemně sdílet poznatky a doporučení, jakým způsobem rozvoj odvětví směřovat v následujících letech.

Jaký je vlastně současný stav opětovného používání nábytku, oblečení či elektroniky v Evropě? Je rámcová směrnice o odpadech z dílny Evropské komise a její implementace právě v oblasti opětovného použití úspěšná? Jaké jsou legislativní překážky pro úspěšný rozvoj center pro opravy a opětovného použití? Jakým způsobem je možné tomuto rozvoji přispět prostřednictvím propojení dílčích politik, jako je např. odpadové hospodářství, sociální politika a sociální práce, politika zaměstnanosti? Jak v jednotlivých členských státech spolupracovat s hlavními aktéry, kteří mají k tématu co říci? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět pražská konference.

Program konference se právě připravuje a zájemcům bude již brzy k dispozici. Na konferenci promluví a budou diskutovat odborníci a odbornice z evropských i národních institucí, obcí, platforem nevládních organizací (např. RREUSE), sociálních podniků, atd. Zvláštní pozornost bude věnována středoevropskému regionu, konference je však otevřená zkušenostem z celé Evropské unie.

Konference proběhne v angličtině a češtině. Informace ohledně registrace a dalších otázek spojených s konferencí budou k dispozici na webu www.cerrec.eu.