Czechia

Rakouská konference o opětovném použití 2014 ve Štýrském Hradci

29.5.2014

re-use_conference2014_en

Rakouská konference o opětovném použití 2014 se uskuteční druhého července ve Štýrském Hradci. Organizována je institucí ZERO WASTE AKADEMIE a bude se jednat o nejvýznamnější událost v rámci opětovného použití v Rakousku. Návštěvníci se mohou těšit na experty z Belgie, Francie, Německa a z “domácího” Rakouska a jejich prezentace. Součástí akce bude i diskuse o aktivitách a vývoji segmentu a o stavu implementace opětovného použití v Evropě jak na národní, tak i regionální úrovni.

Třetí ročník této konference se zaměří především na inovativní trendy a společenské transformační procesy. Cílem bude poukázat na možnosti, a potenciál, které opětovné použití nabízí.

Prezentace a následné diskuze by měly podpořit výměnu know-how mezi zkušenými experty a zúčastněnými subjekty, kteří se nově zapojují do oboru. Z tohoto hlediska konference nabídne platformu pro navázání kontaktů a pomůže zájemcům najít nové perspektivy.

Hlavním jazykem konference je němčina, ale některé z prezentací mezinárodních expertů budou v angličtině. Kompletní program a detaily související s registrací naleznete na: www.arge.at/.