Czechia

7. Mezinárodní projektové setkání v Berlíně

29.5.2014
Picture: CERREC project team at the GTM in Berlin, promoting pilot activity in Tyrol.

Projektový tým během mezinárodního projektového setkání v Berlíně

V Berlíně se 8. a 9. dubna uskutečnilo předposlední projektové setkání. Tato akce – uspořádaná německým projektovým partnerem bag Arbeit – přinesla kromě tradičních témat, která nastoluje každé nadnárodní projektové setkání, i nové zajímavé diskuse v rámci expertní poradní komise projektu (více čtěte zde).

9. dubna měli projektoví partneři a externí odborníci možnost navštívit místní sociální firmu FAIRKAUFHAUS, která se zaměřuje na zaměstnávání a integraci lidí s duševním onemocněním v centru pro opětovné použití textilu, nábytku a drobných bytových doplňků.

Vzhledem k tomu, že projekt CERREC pomalu končí (projekt byl prodloužen do prosince 2014), mezi nejdůležitější témata mítinku patřilo dokončení hlavních úkolů a výstupů projektu. Nejvíce diskutovanými tématy tak byl posun v Národních akčních plánech pro opětovné použití (ty budou připraveny do září 2014) a současný stav pilotních aktivit podporovaných projektem CERREC na národní a regionální úrovni. Celkem pracují projektoví partneři v současnosti na 11 pilotních aktivitách ve střední Evropě (tři v Rakousku, dvě v Itálii, a po jedné v Maďarsku, České republice, Slovensku a Polsku).

Kromě toho byla důležitou součástí setkání diskuse o reálných dopadech projektu na společnost. Speciálním hostem byla Viera Slavíková ze společnosti JTS, která přinesla mnoho cenných poznatků a nápadů, co se týče hodnocení a šíření povědomí o projektu a jeho tématech.

Projekt CERREC má za sebou výrazné úspěchy již teď, půl roku před svým koncem. Všichni projektoví partneři vyzdvihli, že se CERREC stal spouštěcím mechanismem pro větší popularizaci opětovného použití. Ve většině zúčastněných zemí se projekt stal hlavní hnací silou, která významně přispěla k rozvoji odvětví a pomáhá při vyjednávání s politiky a úřady. Projekt též napomohl prosazení opětovného použití do legislativy a strategických dokumentů (Národní plány o odpadovém hospodářství a Programy prevence vzniku odpadu). V současnosti všichni partneři pracují na tom, aby byly strategie pro další rozvoj opětovného použití zahrnuty do Národních akčních plánů. Zároveň testují systém správy kvality v rámci pilotních aktivit a připravují první školení pro osoby a organizace zodpovědné za akreditaci.

Již teď je jisté, že projekt CERREC bude mít v rámci své finální konference v Praze opravdu silná témata (více zde). Nepůjde jen o významnou akci související se stavem opětovného použití v Evropě ale, především o událost, která nabídne všem účastníkům cenné informace a napomůže důležité výměně know-how.