Czechia

“CERREC ” – Centra a sítě pro opravy a opětovné využití – je projekt financovaný Evropskou unií, který je realizován prostřednictví programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj. Projekt odstartoval v dubnu 2011 a potrvá až do července 2014. Během této doby se bude tým devíti partnerů ze sedmi zemí Střední Evropy věnovat realizaci cílů projektu, tedy hodnocení oblasti oprav a opětovného použití odpadů jako nové formy nakládání s odpady, stejně jako nastavení standardů kvality a osvětové činnosti. 

Hlavním partnerem projektu je Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol z Rakouska.

Projekt CERREC plní požadavky nové rámcové směrnice o odpadech (směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech č. 2008/98/ES z listopadu 2008) a podporuje tak “přípravu k opětovnému použití“ jako novou formu nakládání s odpady. Opětovné použití je jedním z hlavních cílů nové směrnice o odpadech, která musí být přijata a zavedena do vnitrostátních legislativ, následně ale také implementována po praktické stránce.

Hlavní výzvou projektu CERREC je, aby se sektor opětovného používání stal mainstreamem v rámci odpadového hospodářství, což by výrazně příspělo k redukci množství vznikajících odpadů a zároveň prodloužilo životní cyklus výrobku.

CERREC ve zkratce...


Zaměření…
Cílem projektu CERREC je propagovat a podporovat opětovné použití výrobků (re-use) a přípravu pro opětovné použití. Smyslem projektu je učinit z opětovného použití jeden z klíčových segmentů odpadového hospodářství.


Partneři…
9 partnerů z Rakouska, Německa, Česka, Maďarska, Itálie, Polska a Slovenska


Trvání…
1/4/2011 – 31/7/2014


Pro více aktuálních informací klikněte zde. Newsletter projektu bude připraven ke stažení|Manofi| brand začíná uvnitř